เป็นคริสเตียนเพียงเพื่อให้ได้ “บัตรฟรีออกจากนรก”จริงหรือ?

วันที่ 14-4-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : JAMES BUNYAN
ผู้แปล – เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ”— ยอห์น 3:16

การเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่เหรอ?

อย่างไรก็ดี ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่นในพระธรรมยอห์น 3:16 ได้บอกกับเราว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำต่อไปเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วก็ต้องเชื่อในพระเจ้าและหลังจากนั้นเมื่อเราตายเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ (เป็นสถานที่ที่ดี) ซึ่งดีกว่าตายแล้วไปนรก (สถานที่ที่ไม่ดี) หรือว่าการเป็นคริสเตียนเหมือนกับการทำประกันชีวิตหลังความตาย? ซึ่งนั่นจะมีผลต่อชีวิตของเรามากที่สุดในอนาคต (ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า)

แต่ก็อีกนั่นแหละ! คำตอบที่น่าประทับใจก็คือ ใช่แล้ว! และในขณะเดียวกันก็ ไม่ใช! ด้วย

เมื่อคุณได้อ่านในพระธรรม ยอห์น 3:16 ได้อธิบายถึงข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงเริ่มจากความจริงที่ว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ผู้นั้นไม่จำต้องตกอยู่ในความตายแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ และเราเองก็ไม่ควรมองข้ามความจริงในข้อนี้

การมาเป็นคริสเตียนมีความหมายใกล้เคียงไม่น้อยไปกว่า การหลีกเลี่ยงจากการที่จะต้องตกอยู่ในบึงไฟนรก แต่อยากจะแนะนำว่าแท้จริงแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้น

อันที่จริงแล้ว สิ่งที่ทำให้ความหมายของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มีความหมายลดลง และส่งผลเสียที่เป็นอันตรายนั้น เหตุผลก็เพราะว่าเราได้โยนความจริงหลายอย่างทิ้งไป โดยลืมไปว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้เราอย่างน่าอัศจรรย์มากกว่าที่เราเห็นอยู่

แต่ขอบคุณพระเจ้า ที่ในพระคัมภีร์ไม่ปล่อยให้เราคิดเช่นนั้น

ในพระกิตติคุณ ยอห์น ก็ไม่ปล่อยให้เราคิดเช่นนั้น

แม้กระทั่งในข้อพระคัมภีร์โดยเฉพาะใน ยอห์น 3:16 ก็ไม่ปล่อยให้เราคิดเช่นนั้น เช่นกัน

ถ้าความสำคัญของการเป็นคริสเตียนเพียงเพื่อเหตุผลที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากการตกนรกเท่านั้น (ซึ่งเป็นเหมือนการได้บัตรฟรีออกจากนรก) ฉะนั้นแล้ว นี่จะเป็นสิ่งที่ ยอห์น 3:16 จะบอกกับเรา ว่าเราได้โยนความจริงอะไรทิ้งไปบ้าง

“เพราว่าพระเจ้าทรงรักโลก…”

ถ้าความคิดที่ว่า การเป็นคริสเตียนแล้วจะได้บัตรฟรีออกจากนรก เป็นความจริง เช่นนั้นแล้วการเป็นคริสเตียนก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของผู้ที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นและก็ถือว่าเห็นแก่ตัวที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม แผ่นดินสวรรค์เกี่ยวข้องกับเราและความสะดวกสบายของตัวเราเองเท่านั้นใช่มั้ย? เพราะเราต่างคิดว่า “พระเยซูตายเพื่อเราดังนั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องสนใจผู้อื่น” ในขณะที่เราคิดแบบนี้ คำถามต่อไปก็คือ ทำไมเราถึงไปโบสถ์ สิ่งเดียวที่ผมเห็นพ้องด้วยก็คือว่าเราทุกคนต้องการการรับประกัน เหมือนกันกับการซื้อกางเกงยีนส์ ที่เราต่างก็อยากจะเลือกตัวที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง และไม่ต้องการให้คนอื่นมาเลือกตัวเดียวกันกับเรา

ความสุขก็เป็นคุณลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันและไม่จำเป็นจะต้องเป็นคริสเตียนก็มีความสุขได้ ยอห์น 3:16 บอกกับเราว่า “พระเจ้าทรงรักโลกมาก!” พระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูคริสต์ลงมานั้น ไม่ใช่เพื่อยกย่องเราเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่พระประสงค์ของพระองค์มีเพื่อเราทุกคน : พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อคนทั้งโลกนี้จะได้รับชีวิตนิรันดร์—เพื่อคนทุกชนชาติ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่และไม่ว่าจะมีเบื้องหลังชีวิตอย่างไร

และนอกเหนือจากเพื่อเราทุกคนทุกชนชาติแล้ว พระเจ้ายังทรงสร้างคริสตจักรให้เป็นเหมือนครอบครัว ดังเช่นบทประพันธ์ตอนหนึ่ง ของ จอห์น สตอทท์ (John Stott) ได้เขียนไว้ว่า “เพื่อพระประสงค์ของพระองค์….. ไม่ใช่เพียงแค่รักษาชีวิตของผู้หนึ่งผู้ใดหรือเพื่อทำให้ความอ้างว้างของเราหายไปอย่างถาวรเท่านั้น แต่ยังทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้นเพื่อให้เป็นเสมือนครอบครัวอีกด้วย”

การเป็นคริสเตียนไม่ได้เกี่ยวแค่กับตัวเราเองเท่านั้นแต่เกี่ยวกับคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พวกเค้าทั้งหลายก็อยากจะได้รับโอกาสเหมือนอย่างที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เช่นกัน และไม่ใช่เพียงเพื่อให้หลุดพ้นจากการตกนรกเท่านั้น ไม่ว่าเราจะให้คำนิยามของการเป็นคริสเตียนว่าอย่างไร— มันก็ยังหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้เกิดสังคมใหม่ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งนั่นหมายถึงความรัก การต้อนรับและการยอมรับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนั่นเอง

“…จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์…”

ถ้าคุณเองก็เป็นคริสเตียนประเภทที่ต้องการเป็นคริสเตียนเพราะไม่อยากตกนรก ดังนั้นแล้วคุณก็ต้องรู้ได้แล้วว่าพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้คุณ— อย่างไรก็ดีพระเยซูคริสต์คือผู้เดียวที่จะทำให้คุณสามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ และนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะรู้ให้มากเท่าที่จะทำได้ จริงๆแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย เมื่อนั้นก็คือพระองค์ทรงได้ยุติการมีประโยชน์ต่อเรา

ขอบคุณพระเจ้า ที่ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์เมื่อในอดีต ว่าเป็นผู้หนึ่งซึ่งทรงกระทำการอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยไถ่เราทุกคน และพระเยซูยังคงกระทำพันธกิจของพระองค์อย่างไม่ทรงว่างเว้นมาจนถึงทุกวันนี้ — พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และพระองค์ทรงรัก , ทรงสร้างและตกแต่งเราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

และไม่ใช่สิ้นสุดเพียงแค่นั้น!

คริสเตียนประเภทที่ต้องการเป็นคริสเตียนเพราะไม่อยากตกนรก ต้องรู้แล้วว่า แผ่นดินสวรรค์คือที่ที่คริสเตียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ที่จักรวาลนี้ไม่สามารถจะให้เราได้ และอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราที่เป็นคริสเตียน? ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์อ้างอิงถึงหรือคนที่สมบูรณ์แบบในความเชื่อหรือ?

โดยแท้จริงแล้ว,ในพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า ท้ายที่สุดประชาชาติใหม่ในของคริสตจักรของพระเจ้า จะพบสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นที่อันชอบธรรมคือที่รอบๆพระบัลลังก์ขององค์พระเยซูคริสต์ เข้ามานมัสการพระองค์ด้วยใจที่หิวกระหายชั่วนิรันดร์ แผ่นดินสวรรค์จะไม่ใช่สถานที่ที่เกี่ยวกับความสบายหรือการพักผ่อนของชีวิตบั้นปลายอีกต่อไป แต่จะเป็นสถานที่ที่เราจะได้พบกับผู้ซึ่งมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

ทีนี้คุณรู้หรือยังว่าเมื่อถึงวันนั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่จะให้รู้ถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์อีกต่อไป เพราะคุณจะได้เห็นพระพักตร์พระองค์อย่างใกล้ๆและชัดเจน

และนั่นไม่ทำให้คุณตื่นเต้นเลยเหรอ? คุณเข้าใจผิดในความหมายทั้งหมดเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความหมายของการสิ้นสุด แต่พระเยซูคริสต์คือจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

“…เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์….”

การเป็นคริสเตียนไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างอื่น นอกจากการรับประกันหรือการการันตีที่ว่ามานั้นจะไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านใดในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นอดีต,ปัจจุบันหรืออนาคตจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสิ่งที่เป็นความสำคัญอันน้อยนิดในชีวิตของคุณ และจะไม่ทำให้การรับรองอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณ และชีวิตของคูณจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นของพระเจ้า แต่มันหมายถึงคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ทันทีที่คุณเชื่อพระองค์

มันหมายถึงความสุขสบายไม่ใช่หรือ? ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นทันที การเป็นคริสเตียนนั้นช่างมีค่ามากจริงๆ! เป็นไปได้ยังไง! คุณอาจจะกำลังสงสัยว่า การเป็นคริสเตียนนั้นมันคุ้มกันจริงเหรอ?

ทั้งนี้ หลังจากนั้นในพระกิตติคุณ ยอห์นยังกล่าวถึงชีวิตนิรันดร์อีกว่า : การที่เราได้รู้จักพระบิดาและพระบุตรที่พระองค์ทรงส่งลงมา เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว หมายความว่าการได้รู้จักผู้หนึ่งซึ่งได้ทรงสร้างจักรวาลนี้,ผู้ทรงวางตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าและผู้ทรงเฝ้าคิดถึงคุณก่อนใครเสมอ

ทำไมการเป็นคริสเตียนเพราะไม่อยากตกนรกถึงยังไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงในการเป็นคริสเตียน เพราะสิ่งสำคัญที่ถูกมองข้ามไปก็คือความจริงที่เราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้รู้จักพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงเป็นพระเจ้าของทุกๆสิ่งและเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้น

และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องรู้จักความหมายและเหตุผลที่แท้จริงที่เรามาเป็นคริสเตียน

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง