พระคุณและพระเมตตาที่กางเขน

วันที่ 5-4-2017 • มานาการ์ตูน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Title: พระคุณและพระเมตตาที่กางเขน                                                                                                      Materials: Digital Illustration
Description: ที่กางเขน พระเยซูทรงปฏิเสธสิทธิอำนาจทั้งหมดที่พระองค์มีอยู่
ที่กางเขน พระเยซูทรงสำแดงพระคุณของพระองค์ต่อหน้าต่อตาของศัตรู
ที่กางเขน พระเยซูทรงสำแดงพระเมตตาของพระองค์ต่อคนบาป
เพราะว่าไม้กางเขน เราทั้งหลายจึงได้รับความรอด
ถึงตอนนี้ เราจะยอมแบกกางเขนเพื่อเห็นแก่พระองค์หรือไม่?

 

 

 

ผู้แปล-เรียบเรียง: ทิพย์สุพร ชาน

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง