ระลึกถึงกางเขน

วันที่ 14-4-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

ODB_140417.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า – มาระโก 15:39

อ่าน: มาระโก 15:19-20, 33-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 25-26; ลูกา 12:32-59

ในคริสตจักรที่ฉันไปร่วมนมัสการมีไม้กางเขนตั้งอยู่ตรงกลางหน้าที่ประชุม เป็นเครื่องหมายแทนไม้กางเขนที่พระเยซูทรงถูกตรึงตาย ที่ที่ความบาปของเรามาบรรจบกับความบริสุทธิ์ของพระองค์ ที่นั่น พระเจ้าทรงยอมให้พระบุตรผู้ทรงดีพร้อมสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปที่เราทำ พูด หรือคิด บนกางเขนพระเยซูทรงเสร็จพระราชกิจที่จำเป็นเพื่อช่วยเราจากความตายที่เราสมควรได้รับ (โรม 6:23)

การได้เห็นไม้กางเขนทำให้ฉันใคร่ครวญถึงการทนทุกข์ที่พระเยซูทรงรับไว้เพื่อเรา ก่อนที่จะถูกตรึง พระองค์ถูกโบยตีและถ่มน้ำลายใส่ พวกทหารเอาไม้ตีศีรษะพระองค์และคุกเข่าลงแสร้งนมัสการ ทั้งยังบังคับให้พระองค์แบกไม้กางเขนไปยังที่ที่พระองค์จะต้องตาย แต่ทรงอ่อนแรงเพราะถูกเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงที่กลโกธา พวกเขาตอกตะปูทะลุเนื้อของพระองค์เพื่อตรึงพระองค์ไว้กับไม้กางเขนที่ถูกตั้งขึ้น แผลที่ตะปูนั้นแบกรับน้ำหนักร่างที่ถูกตรึงไว้ หกชั่วโมงต่อมา พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ (มาระโก 15:37) นายร้อยที่เห็นพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์กล่าวว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (มาระโก 15:39)

ครั้งหน้าเมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์ไม้กางเขน จงคิดใคร่ครวญว่ามีความหมายต่อคุณอย่างไร พระบุตรของพระเจ้าทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ที่นั่นและได้ทรงเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์

ไม้กางเขนเปิดเผยว่าบาปของเราเลวร้ายที่สุด
และความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด

Tags:

4 Responses

  1. พระองค์ทรงแสนดี !! อาเมน !”

  2. อาเมน..พระเจ้าสถิตในดวงหทัยทุกตัวตน..อาเมน..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง