ความกล้าของคอซซี่

วันที่ 5-4-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_050417.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา…อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น – อพยพ 20:3,5

อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 23:12-14, 21-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 1-3; ลูกา 8:26-56

ขณะรอรับพิธีบัพติศมาในแม่น้ำโมโนที่โตโก คอซซี่กัมลงเก็บไม้แกะสลักผุๆ ขึ้นมา ครอบครัวของเขานมัสการของสิ่งนั้นมาหลายชั่วคน ตอนนี้ทุกคนเฝ้าดูคอซซี่โยนของรูปร่างประหลาดชิ้นนั้นลงไปในกองไฟที่เตรียมไว้ จากนี้จะไม่มีการให้ไก่ที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชาพระนี้อีกต่อไป

คริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกถือว่ารูปเคารพคือสิ่งที่ตนให้ความสำคัญเท่ากับพระเจ้า ส่วนที่ประเทศโตโก แอฟริกา รูปเคารพคือตัวแทนของเทพเจ้าที่ต้องเอาใจด้วยเครื่องบูชา การเผารูปเคารพและรับบัพติศมาเป็นการประกาศความภักดีที่ผู้เชื่อใหม่มีต่อพระเจ้าเที่ยงแท้

เมื่ออายุแปดพรรษาโยสิยาห์เริ่มปกครองชนชาติที่นมัสการรูปเคารพและหมกหมุ่นในตัณหา พ่อและปู่ของท่านเป็นกษัตริย์ที่ต่ำช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ยูดาห์ ต่อมามหาปุโรหิตได้ค้นพบหนังสือธรรมบัญญัติ เมื่อพระราชาได้ยินถ้อยคำในนั้นก็ทรงเห็นความสำคัญ (2 พงศ์กษัตริย์ 22:8-13) โยสิยาห์จึงทำลายแท่นบูชาพระนอกรีต เผาเครื่องใช้สำหรับพระอาเชราห์และทำลายเรือนเทวทาส (2 พงศ์กษัตริย์ 23) แล้วแทนที่การปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ด้วยการถือเทศกาลปัสกา (2 พงศ์กษัตรย์ 23:21-23)

เมื่อใดที่เราแสวงหาคำตอบที่นอกเหนือจากพระเจ้า จะโดยรู้ตัวหรือด้วยจิตใต้สำนึก เมื่อนั้นเรากำลังติดตามพระเทียมเท็จ มีรูปเคารพใด ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่เราต้องทิ้งลงในกองไฟ

ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัว อย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ 1 ยอห์น 5:21

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง