4 วิธีที่จะช่วยให้เราเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำ

วันที่ 8-3-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : Noni Elina Kristiani, Indonesia
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาบาฮาซาร์ (อินโดนีเซีย)

ในเวลานั้นฉันไปเข้าค่ายของคริสเตียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เรียนรู้จักการเฝ้าเดี่ยว

มีคริสเตียนผู้อาวุโสท่านหนึ่งเอาหนังสือเฝ้าเดี่ยวให้ฉัน ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นสอนฉันในการสร้างความสัมพันธืกับพระเจ้าในแต่ละวัน ตั้งแต่นั้นมา ในทุกๆวันฉันพยายามที่จะใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยว

ฉันไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกครั้งที่ฉันพยายาม ยอตัวอย่างเช่น ตอนที่ฉันเขียนคอลัมน์ในแม็กกาซีนให้กับโรงเรียน ฉันนอนไม่พอ ฉันมีปัญหาในการตื่นเช้าและมันทำให้ฉันไม่มีเวลาในการเฝ้าเดี่ยว คิดว่าจะต้องเตือนตัวเองว่าจะต้องอ่านพระคำภีร์ก่อนนอน แต่พอถึงเวลาฉันก็ง่วงและผลอยหลับไปโดยที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลย อย่างไรก็ดีพระเจ้าจะคอยเตือนฉันให้นึกถึงความตั้งใจในครั้งแรกที่จะเฝ้าเดี่ยวและอ่านพระคัมภีร์

แต่เพื่อที่จะรักษาความตั้งใจนั้นและมีเวลาที่จะเฝ้าเดี่ยวก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย นี่คือวิธีที่ฉันค้นพบที่จะช่วยให้เรามีเวลาในการเฝ้าเดี่ยวได้อย่างสม่ำเสมอ

1. เตือนตัวเองเสมอว่าการเฝ้าเดี่ยวคืออะไร

การเฝ้าเดี่ยวคือช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้ฉันรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ฉันนมัสการพระเจ้าผ่านทางการสรรเสริญพระองค์ และอ่านพระวจนะคำของพระองค์ ฉันสามารถทูลบอกกับพระองค์ถึงภาระหนักของฉันและพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนเพื่อนสนิท

ผ่านทางการเฝ้าเดี่ยวนี้ พระเจ้าจะทรงตีสอนหรือจะทรงสร้างให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคำของพระองค์ และจะทรงประทานชัยชนะและกำลังให้แก่เราตลอดทั้งวัน ฉันค้นพบว่าการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของฉันก็เกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นของวันด้วยการเฝ้าเดี่ยวด้วย

เมื่อฉันถูกล่อลวงจากบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยเตือนฉันผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ เมื่อภาระหนักของฉันเริ่มมีมากขึ้น ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้ช่วยปลดปล่อยฉัน และในพระวจนะคำของพระเจ้าก็ย้ำเตือนกับฉันว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉัน

2. จัดสรรเวลาที่ดีที่สุดและตั้งการเตือนไว้

เราสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ตลอดเวลา แต่สำหรับฉัน ฉันคิดว่าเราควรจะให้เวลาที่ดีที่สุดของเราให้กับพระเจ้า แทนทีจะใช้ช่วงเวลา 2-3 นาทีอันเร่งรีบระหว่างทำกิจกรรมในแต่ละวัน ฉันพยายามที่จะใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้า ก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ แต่สิ่งที่ฉันเลือกว่าเหมาะกับฉันอาจจะไม่เหมาะกับเวลาของคุณ แต่สิ่งสำคัญคือเราควรที่จะหาเวลาที่ดีที่สุดและใช้เวลานั้นอย่างมีความสุขเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
ฉันตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าตรู่เพื่อช่วยให้ฉันตื่นมาเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้าได้ก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ คุณอาจจะเริ่มจากเขียนโน๊ตแปะไว้ที่ฝาผนังเพื่อที่จะคอยเตือนตัวเองพร้อมกับข้อความที่บอกว่า “วันนี้คุณใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าแล้วหรือยัง?” หรืออาจจะบอกว่า “มาเริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้ากันเถอะ!”

3. ขอการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้อื่น

สิ่งหนึ่งที่ช่วยเตือนเราให้เรามีเวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าได้คือการขอให้คนอื่น
หรือคนรอบข้างอธิษฐานเผื่อเรา เมื่อตอนที่ฉันเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ฉันเข้าร่วมชมรมของคริสเตียนและมันสามารถช่วยให้ฉันเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้ เราต้องการชุมชนหรือสังคมที่จะช่วยให้เราเราเติบโตขึ้นกับพระเจ้า ฉันขอสนับสนุนให้คุณเข้าร่วมชุมชนหรือสังคมหรือชมรมนั้นด้วย ที่ๆสามารถช่วยให้เราเติบโตขึ้นเพราะเมื่อเราอ่อนแอผู้อื่นอาจจะเข้มแข็งและจะช่วยเราได้

คุณร่วมสามัคคีธรรมในสังคมหรือชุมชนของคริสเตียนผู้เชื่อหรือเปล่า? ถ้าไม่ คุณสามารถหาได้ในคริสตจักรของคุณ อาจจเป็นชมรมของคริสเตียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ได้

4. อย่าท้อแท้ถ้าคุณพบกับความล้มเหลว

คุณเคยลองทำแล้วมันล้มเหลวหรือไม่? การที่จะหาเวลาเฝ้าเดี่ยวให้ได้อย่างสม่ำเสมอ มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ฉันรู้สึกว่าเมื่อฉันล้มเหลวกับแผนที่ได้วางไว้ ฉันได้ทำให้พระเจ้าผิดหวังและนั่นทำให้ฉันเศร้าใจ แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อเราทั้งหลาย “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)

พระเจ้าไม่ได้ทรงคาดหวังให้เราสมบูรณ์แบบในความรักของเราที่มีต่อพระองค์ พระองค์จะทรงมองไปที่หัวใจของเราและจะทรงยกโทษให้กับเรา เมื่อเราสารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระองค์ ความพยายามของเราที่จะเข้าใกล้พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย

ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรที่จะพบกพระเจ้า นั่นคือช่วงเวลาที่พระเจ้าจะเยียวยารักษาคุณ เข้ามาหาพระองค์ ใช้เวลากับพระองค์และทูลบอกต่อพระองค์ถึงอะไรที่อยู่ในใจของเรา พระเจ้าอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะฟังเรื่องราวของคุณ และตอบคำอธิษฐานของคุณในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์และในวิธิการที่สวยงามของพระองค์

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง