เกิดความผิดพลาด

วันที่ 9-3-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_090317.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

…เขาก็มอบทองคำให้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็โยนลงไปในไฟ แล้วโคนี้ก็ออกมา”- อพยพ 32:24

อ่าน: อพยพ 32:1-5, 19-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10; มาระโก 11:19-33

“เกิดความผิดพลาดขึ้น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนหนึ่งพูดขณะอธิบายกิจกรรมผิดกฎหมายที่บริษัทของเขามีส่วนเกี่ยวข้อง เขาดูเสียใจ แต่ทว่ายังคงโทษคนที่มีส่วนด้วยและไม่ยอมรับว่าตนเองผิด

“ความผิด” บางอย่าง เป็น แค่ความผิดพลาด เช่น ขับรถผิดทาง ลืมตั้งเวลาและทำอาหารไหม้ คำนวณยอดเงินคงเหลือในบัญชีผิด แต่มีการกระทำโดยเจตนาที่ไม่ได้เป็นแค่ความผิดพลาด และพระเจ้าทรงเรียกสิ่งนั้นว่า บาป เมื่อทรงถามอาดัมกับเอวาว่า ทำไมจึงไม่เชื่อฟังพระองค์ พวกเขาพยายามโทษสิ่งอื่นในทันที (ปฐก.3:8-13) อาโรนปัดความรับผิดชอบเมื่อประชาชนทำรูปโคทองคำเพื่อกราบไหว้ในถิ่นทุรกันดาร เขาอธิบายกับโมเสสว่า “พวกเขาก็มอบทองคำให้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้วโคนี้ก็ออกมา” (อพย.32:24)

เขาอาจบ่นพึมพำด้วยซ้ำว่า “เกิดความผิดพลาด”

บางครั้งการโทษคนอื่นก็ง่ายกว่ายอมรับความผิดของตนเอง สิ่งที่อันตรายพอๆ กันคือการพยายามลดขนาดความบาปโดยเรียกมันว่า “แค่ความผิดพลาด” แทนที่จะยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของบาป

แต่เมื่อเรารับผิดชอบ คือยอมรับว่าเราทำบาปและสารภาพบาปนั้น พระองค์ผู้ทรง “สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยน.1:9) พระเจ้าของเราทรงให้อภัยและทรงสร้างเราขึ้นใหม่

ก้าวแรกที่จะรับการอภัยจากพระเจ้าคือการยอมรับว่าเราต้องการมัน

Tags:

One Response

 1. คนเราทำผิด ทำบาป ผิดพลาดกันได้ ผิดขนาดไหน บาปขนาดไหน พระเจ้าและผู้นำไม่ว่าอะไร ไม่หนักใจ แต่สิ่งที่อันตรายที่สุด คือไม่รู้สึกสำนึกผิดบาป ไม่ยอมรับความผิด ไม่ยอมกลับใจใหม่ ไม่สารภาพ ไม่ขอโทษพระเจ้า แต่คริสเตียนหลายคนอยากให้พระเจ้ายกโทษให้ โดยไม่ขอโทษ คนเราก็แปลก ชอบโทษคนอื่น อย่างอื่นไว้ก่อน แต่พระเจ้าทรงมีความรักมากพอ
  1 เปโตร 4:8 ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้
  (1 ยอห์น 2:2) กล่าวว่า “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย
  เพียงแต่เราถ่อมใจลง สารภาพความบาป ยอมรับผิดขอโทษต่อพระเจ้า กลับใจใหม่ไม่กลับไปทำอีก พระเจ้าจะทรงชำระชีวิตของเราให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังหิมะ ถึงแม้ความบาปของเราแดงเข้ม พระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่หมด
  2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
  สิ่งที่สำคัญที่สุด ชีวิตของอยู่ในความผิดพลาด หลงทางอยู่เลย มันเสียเวลา เสียอนาคต มันเสียชีวิต
  ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา
  1 ทิโมธี 4:8 เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง