คนหนึ่งในพวกเรา

วันที่ 2-3-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_020317.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้ – ฮีบรู 2:18

อ่าน: ฮีบรู 2:9-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 26-27; มาระโก 8:1-21

ในพิธีศพของชาลส์ ชูลซ์ (1922-2000) ผู้สร้างการ์ตูนสั้นพีนัตส์ มีนักเขียนการ์ตูนชื่อเคธี กุยส์ไวท์ซึ่งเป็นเพื่อนและผู้ร่วมงานได้พูดถึงความมีมนุษยธรรมและความเห็นอกเห็นใจของเขาว่า “เขามอบตัวละครแก่เราทุกคนในโลก ตัวละครที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนรู้สึกอย่างไร เราจึงรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว เขายังได้อุทิศตนเองให้กับบรรดานักเขียนการ์ตูน เขาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ลำพัง…เขาให้กำลังใจ เห็นอกเห็นใจเรา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นเหมือนกับเรา”

เมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหรือช่วยได้ เราต้องจำไว้ว่าพระเยซูประทานพระองค์เองแก่เรา และทรงทราบแน่ว่าเราเป็นใครและเผชิญอะไรอยู่ในวันนี้

ฮีบรู 2:9-18 กล่าวถึงความจริงอันชัดเจนว่า เมื่อทรงอยู่ในโลก พระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์ (ข้อ 14) ทรง “ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน”(ข้อ 9) ทำลายอำนาจของซาตาน (ข้อ 14) และปลดปล่อย “เขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย” (ข้อ 15) ทรง “เป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อจะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้า” (ข้อ 17) ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นมนุษย์เหมือนเรา เพื่อเราจะรับการช่วยเหลือของพระองค์ในวันนี้และอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ตลอดไป

ไม่มีใครเข้าใจเหมือนพระเยซู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.