สุดใจ

วันที่ 25-2-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_250217.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรามีจิตใจแตกต่างออกไป และติดตามเราอย่างสุดใจ เราจะพาเขาเข้าไปยังดินแดนที่เขาได้สำรวจมา และวงศ์วานของเขาจะได้ครอบครองดินแดนนั้น- กันดารวิถี 14:24 (อมตธรรม)

อ่าน: กันดารวิถี13:26-32; 14:20-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 12-14; มาระโก 5:21-43

คาเลบเป็นคนที่ “สุดใจ” เขาเป็นคนหนึ่งในสิบสองคนที่ไปสอดแนมดินแดนพันธสัญญาและบอกโมเสสและประชาชนว่า “ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้น เพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้” (กดว.13:30) แต่อีกสิบคนบอกว่าไม่มีทางสำเร็จแม้พระเจ้าจะทรงสัญญาไว้ พวกเขาก็มองเห็นแต่อุปสรรค (ข้อ 31-33)

คนสิบคนทำให้ประชาชนเสียขวัญและพร่ำบ่นต่อพระเจ้า ซึ่งนำไปสู่การเดินทางในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี แต่คาเลบไม่เคยถอดใจ พระเจ้าตรัสว่า “ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรามีจิตใจแตกต่างออกไป และติดตามเราอย่างสุดใจเราจะพาเขาเข้าไปยังดินแดนที่เขาได้สำรวจมาและวงศ์วานของเขาจะได้ครอบครองดินแดนนั้น” (14:24 อมตธรรม) 45 ปีต่อมา พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา เมื่อท่านอายุ 85 ปีได้ครอบครองเมืองเฮโบรน “เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจ” (ยชว.14:14)

หลายศตวรรษต่อมา ผู้เชี่ยวชาญด้านพระบัญญัติถามพระเยซูว่า “ในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด” พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น” (มธ.22:35-38)

ทุกวันนี้คาเลบยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา เพราะท่านมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงสมควรที่เราจะรัก ไว้วางใจและอุทิศชีวิตให้อย่างสุดใจ

การสัตย์ซื่อต่อพระคริสต์เป็นการทรงเรียกที่ต้องทำทุกวัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง