พระคุณที่สมบูรณ์แบบ

วันที่ 22-2-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_220217.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน”- ยอห์น 8:11

อ่าน: มัทธิว 5:43-48;ยอห์น 8:9-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 4-6; มาระโก 4:1-20

คำสอนของพระเยซูเรื่องความถูกต้องที่สมบูรณ์แบบและพระคุณที่สมบูรณ์แบบดูจะขัดแย้งกันพระเยซูไม่เคยลดทอนความถูกต้องที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ทรงตอบผู้ปกครองหนุ่มผู้มั่งคั่งว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (มธ.5:48) พระองค์ตรัสกับผู้เชี่ยวชาญพระบัญญัติที่ถามว่าข้อใดใหญ่ที่สุดว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” (22:37) ไม่มีใครทำตามพระบัญชาเหล่านี้ได้โดยไม่มีผิดพลาด

แต่พระเยซูก็ประทานพระคุณด้วยความอ่อนโยน ทรงอภัยหญิงล่วงประเวณี โจรบนกางเขน สาวกที่ปฏิเสธพระองค์ และชายชื่อเซาโล ที่ข่มเหงคริสเตียน พระคุณนั้นสมบูรณ์และมีเพื่อทุกคน กระทั่งเพื่อผู้ตรึงพระองค์บนกางเขน “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” เป็นคำพูดหนึ่งในคำพูดสุดท้ายที่พระองค์ตรัสบนโลก (ลก.23:34)

นานหลายปีที่ผมรู้สึกไม่คู่ควรเมื่อคิดถึงความถูกต้องที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูแล้วมองข้ามพระคุณ แต่เมื่อผมเข้าใจทั้งสองด้านนี้แล้ว ผมกลับไปค้นและพบว่าพระคุณปรากฏอยู่ทั่วไปในชีวิตและคำสอนของพระเยซู

พระคุณมีไว้สำหรับคนที่หมดหนทาง ขัดสน แตกสลาย คนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ พระคุณมีไว้สำหรับเราทุกคน

พระเยซูทรงทำสำเร็จสมบูรณ์แบบตามบทบัญญัติเพื่อเราจะได้สันติสุขอันสมบูรณ์จากพระคุณของพระองค์

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.