ฉันจะประกาศข่าวประเสริฐ

วันที่ 11-1-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : Jesse Schmidt, Canada
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

คุณมีปัญหาเวลาต้องเอ่ยถึง “พระเยซูคริสต์” กับเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนของคุณหรือเปล่า? บางทีคุณอาจจะกำลังต่อสู้กับความคิดเหล่านี้ที่อยู่ในหัวของคุณอยู่ เช่น “คนอื่นจะคิดว่ายังไง?” “แล้วเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนของฉันจะคิดยังไง?” “แล้วสมาชิกในครอบครัวล่ะจะพูดอะไรกับฉัน?”

โดยส่วนตัวแล้วฉันกำลังต่อสู้กับความคิดเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกอย่างสำหรับฉัน ฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน และฉันรักพระองค์ด้วยทั้งหมดหัวใจของฉัน ดังนั้นฉันต้องการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และบอกคนอื่น ๆ เกี่ยวกับพระองค์ แต่ฉันไม่สามารถหยุดความรู้สึกกังวลและหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

เราจะสามารถเอาชนะความกลัวของเรา และกล้าที่จะพูดถึงความหวังที่พระเยซูคริสต์ได้นำมาสู่โลกได้อย่างไร? ฉันได้รับการหนุนใจจากตัวอย่างของผู้เชื่อในพระธรรมกิจการ ที่อธิษฐานขอความกล้าหาญจากพระเจ้า (กิจการ 4:29) การอธิษฐานขอความกล้าหาญและหาโอกาสที่จะแบ่งปันความเชื่อของเรา ถือเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องพยายามที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราเชื่อให้กับคนอื่น ๆ ถ้าเรามีความกังวลเกี่ยวกับการบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เราก็สามารถชวนเพื่อนที่เป็นคริสเตียนไปด้วยกัน เพราะพระเยซูก็ทรงส่งสาวกของพระองค์ออกไปเป็นคู่ เช่นกัน (มาระโก 6:7)

เมื่อพูดถึงวิธีการที่เราจะสามารถแบ่งปันเกี่ยวกับความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์กับคนอื่น ๆ ในพระคัมภีร์บอกเราอยู่สองวิธีด้วยกัน พูดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการออกไปประกาศพระกิตติคุณ หรือพูดอีกอย่างก็คือ จงอย่าดีแต่พูด แต่จงลงมือกระทำ

1.จงพูดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงบอกแก่คนทั้งปวงเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์และทรงบอกว่าพระองค์เป็นผู้ใด และสาวกของพระองค์ก็กระทำอย่างนั้นเช่นกัน ในพระธรรมกิจการ Acts 5:42 “ที่ในบริเวณพระวิหาร และตามบ้านเรือน เขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันมิได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็น พระคริสต์”

ณ จุดนี้คุณอาจจะคิดว่า “ฉันไม่รู้สึกถึงการทรงเรียกให้เป็นมิชชันนารี” แต่ทุกคนถูกเรียกให้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในทุกที่ที่เราไป (ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ ในประเทศหรือในบ้านเกิดของเราเองหรือกับเพื่อนบ้านของเรา) อาจจะเริ่มต้นจากวิธีง่ายๆเป็นต้นว่า ถามใครซักคนว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ หรือเพียงแค่เชิญชวนพวกเค้ามาที่คริสตจักรหรือองค์กรคริสเตียนของเรา เราไม่ต้องจำกัด วิธีการในการที่แบ่งปันเกี่ยวกับการที่พระเยซูคริสต์ เพราะว่าพระเจ้าจะทรงประทานให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

2.จงมีชีวิตอยู่อย่างพระเยซูคริสต์

ทุกคนที่ติดตามพระเยซูควรจะประพฤติตามอย่างพระองค์ (1 ยอห์น 2: 6) วิธีการที่พระเยซูคริสต์เดิน? พระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับพวกจัณฑาลของสังคม คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยและเลี้ยงคนยากจน การกระทำทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าลึก ๆ แล้วพระองค์ทรงห่วงใยผู้คนที่อยู่รอบข้างพระองค์ตลอดเวลา ลองทำสิ่งเหล่านี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ เราสามารถใช้เวลากับคนที่ไม่ค่อยจะมีเพื่อน ช่วยออกทำอาหารสำหรับคนจรจัด หรือเสนอที่จะอธิษฐานสำหรับผู้ที่กำลังเจ็บป่วย

การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรายังเป็นประจักษ์พยานที่เข้มแข็งและสำแดงถึงความเป็นจริง ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและความหวังพระองค์ทรงนำมาสู่เรา เหล่าผู้เชื่อในพระธรรมกิจการ ดำเนินชีวิตอย่างชัดเจนใช้ทุกอย่างที่พวกเขามีร่วมกัน และไม่มีใครอ้างว่าอะไรเป็นของตัวเอง (กิจการ 4:32) สิ่งนี้อาจจะเกิดคำถามจากคนรอบตัวพวกเขาที่สงสัย และตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยวิธีนี้ อันที่จริงแล้วการกระทำเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำ แต่ก็อย่าลืมหาโอกาสที่จะอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้คนรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือเหตุผล (โรม 10: 14-16) จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ เราจึงขอให้เหตุผลว่าพระเยซูคริสต์คือความหวังที่เราเชื่อและคือเหตุผลที่เรายังมีชีวิตอยู่ (1 เปโตร 3:15)

ฉันยังคงพยายามที่จะฝึกประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ในขณะที่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และคนที่เราไปประกาศกับเขาก็ไม่ได้เป็นมิตรเสียทุกคน แต่ฉันก็ยังคงจะทำต่อไป เพราะฉันรู้ว่าฉันมีความหวังและมีสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ และฉันก็รู้ว่าฉันไม่สามารถที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวได้ ฉันจึงต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพรองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง