จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีโบสถ์?

วันที่ 13-1-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน :Leslie Koh,Singapore
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าหากว่าตัวอาคารที่เราทั้งหลายเรียกว่า “โบสถ์” ได้ถูกทำลายลงจากผู้มีอิทธิพลหรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วถ้าหากว่าจะไม่มีองค์กรที่สนับสนุน “คริสตจักร” หรือโบสถ์อีกต่อไป และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าไม่มีผู้นำและหรือองค์กรที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา หรือไม่มีศิษยาภิบาลหรืออาจารย์ที่โบสถ์อืกต่อไป เราจะทำอย่างไร?

 

 

1. เราจะยังคงร่วมสามัคคีธรรม…เพื่ออธิษฐานและนมัสการด้วยกันหรือเปล่า?

พระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระองค์ไม่ว่าจะโดยส่วนตัวหรือโดยการร่วมสามัคคีธรรม ทำไม? ก็เพราะว่า “เรา​ผู้​เป็น​หลาย​คน​ยัง​เป็น​กาย​เดียว​ใน​พระ‍คริสต์ และ​เป็น​อวัยวะ​แก่​กัน​และ​กัน​อย่าง‍นั้น” (โรม 12: 5) ดังนั้น ความหมายของคำว่า สาวกของพระเยซูคริสต์นี้จะไม่มีความหมาย ถ้าเราจะนมัสการพระเจ้าแค่โดยส่วนตัวเท่านั้น

 

 

2. เราจะยังคงร่วมสามัคคีธรรม…เพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันหรือเปล่า?

คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นเป็นจำนวนมากและคู่มือการศึกษาพระคัมภีร์ที่คุณสามารถจะหาได้ แต่ในไม่ช้าคุณจะพบว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้มันในชีวิตของคุณ

 

 

3. เราจะยังคงร่วมสามัคคีธรรม…เพื่อสนับสนุน,หนุนใจและเสริมสร้างซึ่งกันและกันหรือเปล่า?

การเดินทางในชีวิตคริสเตียนนั้นยังรวมถึงการทดลองในความยากลำบากในชีวิตและความท้าทายซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคือการเดินคนเดียว แม้บางครั้งเมื่อเราต้องการฟังเสียงปลอบโยนของเพื่อนมนุษย์,หรืออยากได้รับอ้อมกอดหรือรับฟังความเห็นเพื่อช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดและเตือนเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว

 

 

4. เราจะยังคงร่วมสามัคคีธรรม…เพื่อรวมกลุ่มแบ่งปันซึ่งกันและกันหรือเปล่า?

นอกจากว่าคุณจะเป็นพวกจำศีลหรือต่อต้านสังคม เราทุกคนต้องการที่จะมีมิตรภาพดีๆจากเพื่อน ไม่เพียงแต่สำหรับเวลาที่เลวร้ายเท่านั้น แต่เวลาดีๆก็ต้องการเพื่อนด้วยเช่นกัน

 

 

5. เราจะยังคงร่วมสามัคคีธรรม…เพื่อต้อนรับผู้เชื่อใหม่ เข้าร่วมในพระกายของพระคริสต์ด้วยกันหรือเปล่า?

การร่วมสามัคคีธรรมบางครั้งจะช่วยให้เรามีโอกาสได้ต้อนรับผู้เชื่อใหม่ด้วย และมีโอกาสได้แนะนำผู้เชื่อใหม่ถึงพระกายของพระเยซูคริสต์และสำแดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันและผู้ที่จะทำให้เขาได้รับการหนุนใจและมีความเข้มแข็งในวันข้างหน้า

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง