ต้นไม้พูดได้

วันที่ 31-1-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_310117.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น – 1 เปโตร 2:24

อ่าน: โคโลสี 1:15-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 25-26; มัทธิว 20:17-34

บทกวีคริสเตียนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดบทหนึ่งคือ “ความฝันของกางเขน” (The Dream of the Rood) คำว่า rood มาจากภาษาอังกฤษโบราณของคำว่าท่อนไม้หรือเสา และหมายถึงไม้กางเขนที่พระเยซูทรงถูกตรึง บทกวีโบราณนี้ นำเรื่องราวการถูกตรึงมาเล่าใหม่ผ่านมุมมองของไม้กางเขน เมื่อไม้นั้นรู้ว่ามันจะถูกใช้ประหารพระบุตรของพระเจ้า มันก็ปฏิเสธไม่ยอมถูกใช้เพื่อการนั้น แต่พระคริสต์ทรงร้องขอความช่วยเหลือจากไม้กางเขนเพื่อประทานการไถ่แก่ทุกคนที่เชื่อ

ในสวนเอเดน ต้นไม้เป็นต้นกำเนิดผลไม้ต้องห้ามที่บรรพบุรุษฝ่ายวิญญาณของเราลิ้มลอง ทำให้ความบาปมาสู่มนุษยชาติ และเมื่อพระบุตรพระเจ้าทรงหลั่งโลหิตเป็นเครื่องบูชาสุดท้ายสำหรับความบาปทั้งปวงของมนุษยชาติ พระองค์ทรงถูกตอกตะปูบนต้นไม้นั้นแทนเรา พระคริสต์ “ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น” (1 ปต.2:24)

ไม้กางเขนคือจุดเปลี่ยนสำหรับทุกคนที่วางใจรับความรอดจากพระคริสต์ และตั้งแต่ที่พระคริสต์ถูกตรึง ไม้กางเขนก็ได้เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่หมายถึงการสละพระชนม์ของพระบุตร เพื่อปลดปล่อยเราจากความบาปและความตาย กางเขนคือหลักฐานอันอัศจรรย์เกินบรรยายว่าพระเจ้าทรงรักเรา

พระคริสต์สละชีวิตบนกางเขนเพื่อความรอดของเรา

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง