มอบให้ทั้งหมด

วันที่ 21-1-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_210117.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต- โรม 12:1

อ่าน: โรม 12:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 1-3; มัทธิว 14:1-21

สมัยที่ผมเล่นบาสเก็ตบอลวิทยาลัย ผมตั้งใจแน่วแน่ทุกต้นฤดูกาลแข่งว่าผมจะเดินเข้าโรงยิมและอุทิศตนเองทั้งหมดให้โค้ช ผมจะทำทุกสิ่งที่โค้ชบอกให้ทำ

คงไม่ดีกับทีมถ้าผมจะพูดว่า “โค้ชครับผมมาแล้ว ผมอยากชู้ตลูกและเลี้ยงบอล แต่ผมไม่อยากวิ่งรอบสนาม ไม่อยากเล่นตำแหน่งตัวกัน แล้วก็ไม่อยากเหงื่อท่วมด้วย”

นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องวางใจโค้ชมากจนยอมทำทุกอย่างที่โค้ชบอกเพื่อจะเป็นผลดีต่อทีม

ในพระคริสต์ เราต้องเป็น “เครื่องบูชาที่มีชีวิต” ของพระเจ้า (รม.12:1) บอกกับองค์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้เป็นเจ้าว่า “ข้าพระองค์ไว้วางใจ ไม่ว่าทรงประสงค์ให้ทำสิ่งใด ข้าพระองค์จะทำ” แล้วพระองค์จะทรง “เปลี่ยน” เราคือเปลี่ยนแปลงจิตใจเราให้จดจ่อกับสิ่งที่พอพระทัยพระองค์

เราควรรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงเรียกเราให้ทำสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงเตรียมเราให้พร้อม ดังเช่นที่เปาโลย้ำว่า “เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา” (ข้อ 6)

เมื่อรู้ว่าเรามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าได้ เราก็สามารถวางทุกสิ่งในชีวิตไว้กับพระองค์ เราได้รับการเสริมกำลังด้วยรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างเราและจะทรงช่วยเราทำให้สำเร็จในพระองค์

มอบชีวิตให้พระเจ้า ไม่มีความเสี่ยง

Tags:

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.