แค่พูดคำว่า “ขอบคุณ” ทำไมพูดยากจัง?

วันที่ 26-12-2016 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : Jeremy Hor, Singapore
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

พูดคำว่า “ขอบคุณ” เป็นสิ่งที่เราทุกคนโดยธรรมชาติแล้วไม่ค่อยพูดกัน ผมยังจำได้ว่าพ่อแม่ของผมคอยเตือนเสมอให้พูดคำว่า “ขอบคุณ” ทุกครั้งแก่ผู้ที่ให้สิ่งของแก่เรา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของขวัญที่เราตั้งตารอหรือเป็นสิ่งของธรรมดาๆ แต่คำพูดแค่สองคำนี้เป็นคำพูดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาย แต่เราก็ไม่ค่อยจะพูดคำว่า “ขอบคุณ” กันบ่อยนักเวลาที่เราได้รับของจากผู้อื่น

แล้วทำไมมันจึงยากนักสำหรับเรานักที่จะพูดคำว่า “ขอบคุณ” หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่า

1. เราอาจจะกังวลเกี่ยวกับปัจจุบันหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เราอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่อนาคตดูเหมือนจะสิ้นหวัง มันอาจจะเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตของเราหรืออาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความวิตกกังวลและความเครียดเกี่ยวกับหน้าที่การงาน,การเรียน,ความสัมพันธุ์ หรือกิจกรรมที่เยอะจนเกินขอบเขตของเรา จนทำให้เราลืมที่จะพูดคำว่า “ขอบคุณ”

2. เราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามี? คุณเคยผิดหวังเกี่ยวกับของขวัญที่คุณเคยได้รับหรือเปล่า? เพราะว่ามันง่ายที่เราจะพูดคำว่า “ฉันควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้” และนั่นก็มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ปฏิกิริยาตอบสนองนี้มักจะมาจากความเห็นแก่ตัวและการเป็นคนไม่รู้คุณคน ซึ่งเป็นธรรมชาตของมนุษย์ที่จะตอบสนองอย่างนั้นและมักจะเป็นอุปสรรคในการพูดคำว่า “ขอบคุณ” ของเราเช่นกัน

3. เรามองไม่เห็นความต้องการของเรา ในความพยายามที่จะพิสูจน์ความเป็นตัวของตัวเองและความพอใจของเรา พูดว่า “ขอบคุณ” เราอาจจะคิดว่าเป็นสัญญาณของความเปราะบางหรือความอ่อนแอ —แต่เราไม่สามารถจัดกับความรู้สึกนั้นได้ด้วยตัวเอง

4. ส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะจดจ่ออยู่ที่ของขวัญจากผู้ให้ ไม่ใช่คนที่ให้ของขวัญเรา ถึงแม้ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราหวังไว้ก็ตาม เราลืมที่จะพูดว่า “ขอบคุณ” เพราะความตื่นเต้นของเราและของขวัญก็ดึงดูดความสนใจของเราจากผู้ให้

ความสำคัญของการพูดคำว่า “ขอบคุณ”

ผลจากการสำรวจพบว่าการสำนึกในพระคุณหรือความกตัญญูนั้นสามารถทำให้เรามีความสุขขึ้น และทำให้เรามีความพอใจในชีวิตมากขึ้น ดร.โรเบิร์ต เอ็มมอนส์ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้พบว่าการสำนึกในพระคุณหรือความกตัญญูนั้นช่วยปรับปรุงสุขภาพทางอารมณ์และร่างกาย และสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของตัวเรากับชุมชน ตามทัศนคติของ ดร.โรเบิร์ต เอ็มมอนส์ เป็น ทัศนคติที่ได้รับการยอมรับ เราต้องรู้จักตัวเองและยอมรับว่าเราเป็นผู้ได้รับมาเปล่าๆ โดยที่ไม่ได้เสียผลประโยชน์ใดๆเลย

ท่านอาจารย์เปาโล ได้แบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือจิตใจ เมื่อท่านได้มีโอกาสหนุนใจคริสตจักรในเมืองฟิลิปปี ให้รู้จักที่จะขอบพระคุณ

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อน สุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:4-7)

แม้จะยังไม่ได้มีการสำรวจใดๆเกิดขึ้นเหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ ท่านอาจารย์เปาโลก็รู้ว่าความลับของการที่จะดำเนินชีวิตให้มีความสุขและเต็มไปด้วยสันติสุขนั้น คือการที่เรารู้จักที่จะขอบพระคุณ น่าแปลกที่ท่านอาจารย์เปาโลบอกให้ชาวเมือฟิลิปปีรู้จักที่จะขอบพระคุณ เพราะทั้งชาวเมื่อฟิลิปปีและตัวท่านอาจารย์เปาโลเองก็ต่างถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ

การรู้จักที่จะขอบคุณช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือจากตัวเราเอง และทำให้เราให้ความสำคัญแก่ตัวผู้ให้มากขึ้น พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราผู้ทรงประทานของดีทั้งหลายให้แก่เราถึงแม้ว่าเราจะไม่สมควรที่จะได้รับมันก็ตาม ในความทุกข์ของเราพระองค์ทรงรู้ว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไร และพระองค์ทรงเสริมกำลังให้เราและทรงคอยช่วยเหลือเรา ดังนั้น เราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะเราสามารถที่จะวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ และพระองค์ทรงห่วงใยเราเสมอ

พระคุณของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างสูงสุด จากแผนการของพระองค์ ในการที่จะช่วยให้เราทั้งหลายได้รับความรอด โดยการที่ทรงเสียสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมา เพื่อตอบสนองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพื่อช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากความบาปและได้รับความรอด พระองค์ทรงให้ของขวัญแก่เราคือชีวิตนิรันดร์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ โดยพระคุณของพระเจ้าเราได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ และได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองในพระราชอาณาจักรของพระเจ้า

ดังนั้น จากนี้ไปจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องพูดคุำว่า “ขอบคุณพระเจ้า” ให้บ่อยมากขึ้น

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง