คริสต์มาสเกี่ยวข้องกับอับราฮัมด้วยหรือ?

วันที่ 23-12-2016 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : Christine E
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

คุณเคยได้รับของขวัญที่น่ารักๆและขอบคุณผู้ให้ด้วยความชื่นชม เฉพาะเมื่อตอนที่คุณรู้ว่าของขวัญชิ้นนั้นเป็นของขวัญที่ผู้ให้ตั้งใจทำด้วยมือรึเปล่า? จู่ๆของขวัญชิ้นนั้นก็กลายเป็นของขวัญที่มีความหมายความสำคัญขึ้นมาทันทีเพราะคุณรู้ว่าผู้ให้ตั้งใจทำมันอย่างทุ่มเทและใช้เวลาในการทำนานหลายชั่วโมง และคำขอบคุณจากคุณดูจะด้อยค่าและไม่คู่ควรกับของขวัญนั้นอีกต่อไป

มีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันแบบนี้เช่นกันเมื่อฉันเริ่มอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ไบเบิ้ลในพระธรรมปฐมกาลและมัทธิวบทต่อบทไปพร้อมๆกัน

ฉันเริ่มจากปฐมกาลซึ่งบันทึกเรื่องของการทรงสร้างที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า,การเริ่มต้นแห่ง ความบาปของมนุษย์และตัวอย่างของการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ผ่านทาง ประวัติศาสตร์แห่งชนชาติของมนุษย์จากนั้นเป็นต้นมา ฉันได้อ่านเรื่องราวของอับราฮัมที่ได้สำแดงความเชื่อโดยการเชื่อฟังพระเจ้าในสถานการณ์ที่ แปลกประหลาดมากๆ พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะได้บุตรชาย ซึ่งจะเป็นผู้สืบเชื้อสายแห่งชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง (ปฐมกาล 17) และ“ประชาชาติทั้งหลาย ทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เหตุว่าเจ้าฟังเสียงของเรา” (ปฐมกาล 22:18)

จากนั้นฉันก็เปิดไปอ่านต่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในพันธสัญญาใหม่ คือ พระธรรม มัทธิว ฉันเริ่มจาก “หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูล เนื่องมาจากอับราฮัม” (มัทธิว1:1)

บุตรชายของอับราฮัม

พออ่านมาถึงตรงนี้มันก็ทำให้ฉันสะดุด เพราะฉันเติบโตจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนและไปโบสถ์มาตลอดชีวิต ฉันรู้ว่านั่นคือการ “สืบเชื้อสาย” หรือ “เมล็ดพันธุ์” ของครอบครัวของฉัน และเป็นผลพวงมาจากอับราฮัมซึ่งเป็นต้นกำเนิดจนมาถึงองค์พระเยซูคริสต์ (กาลาเทีย 3:16) แต่ตอนนี้พันธสัญญาของพระเจ้าเริ่มจะค่อยๆเป็นความจริงเพราะพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมเมื่อครั้งเริ่มต้นประวัติศาสตร์ พระองค์ก็ทรงกำลังกระมำพันธกิจของพระองค์ผ่านทางแผนการของพระองค์ คือผ่านทางพระผู้ช่วยให้รอด

ความจริงที่ว่านั้นทำให้คุณสะดุดเหมือนที่ฉันสะดุดบ้างหรือเปล่า? และเรื่องราวต่างๆในพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมล่ะ? พระเจ้าทรงให้พระสัญญาของพระองค์แก่อับราฮัม และการอวยพรของพระเจ้าที่มีต่อยาโคบ และการทรงสงวนรักษาโยเซฟไว้ พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิป ทรงเจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ ส่งประชากรของพระองค์ออกไปโดยการให้ถูกเนรเทศแล้วก็ทรงนำพวกเขากลับมา พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มากำเนิดโดยสาวพรหมจารีย์ และทั้งหมดนี้—คือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษยชาติเรื่อยมา—และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นแผนการอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ได้ทรงช่วยฉันและพวกคุณทั้งหลายนั่นเอง

ว้าว!

แท้จริงแล้วคริสต์มาสได้มีมานานก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาเกิดบนโลกนี้เสียอีก—มีมานานตั้งแต่สมัยปฐมกาลแล้ว

ครอบครัวของฉันมีธรรมเนียมในการอ่านพระคัมภีร์ออกเสียงด้วยกันตั้งแต่เรื่องลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ในพระกิตติคุณ มัทธิว หรือ ลูกา ในเช้าของวันคริสต์มาส แต่ปีนี้ฉันเสนอให้อ่านเรื่องพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมด้วย และพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออดัมและเอวาด้วย (ปฐมกาล 3:15) และชื่นชม “พระราชกิของ พระองค์อัศจรรย์พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี” (สดุดี 139:13-16) “พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ วันทั้งหลายทุกๆวันที่กำหนด ให้ข้าพระองค์นั้น ก็ทรงจารึกไว้ในพระตำรับของพระองค์ เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลย” — และทั้งหมดนั้นก็เพื่อทรงช่วยให้ฉันและคุณได้รับความรอด

“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณ ทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริง” (2 เธสะโลนิกา 2:13)

สรรเสริญพระเจ้า!

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง