ฉันจะให้อะไรพระองค์?

วันที่ 23-12-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_231216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นขอ งพระองค์ – สดุดี 103:2

อ่าน: สดุดี 103:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : นาฮูม 1-3; วิวรณ์ 14

คริสต์มาสปีหนึ่ง กลุ่มคนที่ตกแต่งคริสตจักรเลือกใช้หัวข้อ “รายชื่อของขวัญวันคริสต์มาส” คือแทนที่จะตกแต่งด้วยของประดับสีเงินสีทองแวววาว พวกเขาแจกกระดาษสีแดงหรือสีเขียว ด้านหนึ่งให้เขียนรายชื่อของขวัญที่อยากได้จากพระเยซู ส่วนอีกด้านหนึ่งให้เขียนรายชื่อของขวัญที่อยากมอบให้พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวันเกิด

หากคุณได้เขียน คุณจะขออะไรและให้อะไร พระคัมภีร์ให้แนวทางไว้มากมาย พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทุกอย่าง ดังนั้นเราอาจของานใหม่ ขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ขอการรักษาฝ่ายร่างกาย ขอการคืนดี หรือเราอาจอยากรู้ว่าของประทานฝ่ายวิญญาณที่เรามีเพื่อรับใช้พระเจ้าคืออะไร ซึ่งมีเขียนไว้มากมายในโรม 12 และ 1 โครินธ์ 12 หรือเราอาจต้องการสำแดงผลพระวิญญาณมากขึ้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน (กท.5:22-23)

ของขวัญประเสริฐที่สุดที่เราจะได้รับคือ พระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด ในพระองค์มีการอภัยโทษ การฟื้นฟู และพระสัญญาเรื่องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเป็นของเราตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป และของขวัญที่มีค่าที่สุดที่เราจะมอบให้แก่พระเยซูได้คือหัวใจของเรา

ข้าเป็นคนลำเค็ญชีวัน สุดที่จะพรรณนา ขอมอบดวงใจและกายา มาบูชาพระองค์ได้ คริสตินา จี. รอเซ็ตติ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง