คุณว่าพระองค์เป็นผู้ใด?

วันที่ 18-12-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_181216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร? – มัทธิว 16:15

อ่าน: มัทธิว 16:13–20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โอบาดีห์; วิวรณ์ 9

ปี 1929 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งว่า “เมื่อเป็นเด็ก ผมได้รับคำสอนทั้งจากพระคริสตธรรมคัมภีร์และคัมภีร์ทาลมุด ผมเป็นยิว แต่ผมประทับใจความโดดเด่นของพระเยซู… ไม่มีใครที่อ่านพระกิตติคุณแล้วจะไม่รู้สึกว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริง พระลักษณะของพระองค์แฝงอยู่ในทุกถ้อยคำ ชีวิตเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องโกหก”

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บันทึกถึงเพื่อนร่วมชาติของพระเยซูอีกคนหนึ่งที่สัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงมีความพิเศษ เมื่อพระเยซูถามพวกสาวกว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด” เขาทูลตอบว่า บางคนบอกว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ (มธ.16:14) การได้รับการเอ่ยชื่อพร้อมกับผู้เผยพระวจนะคนสำคัญของอิสราเอลถือเป็นคำชม แต่พระเยซูไม่ได้แสวงหาคำชม พระองค์ทรงตรวจสอบความเข้าใจและมองหาความเชื่อของพวกเขา พระองค์จึงทรงถามคำถามที่สองว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร?”(16:15)

คำตอบของเปโตรแสดงความจริงเกี่ยวกับพระเยซูว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (ข้อ 16)

พระเยซูทรงปรารถนาให้เรารู้จักพระองค์และความรักแห่งการช่วยกู้ ด้วยเหตุนี้เราแต่ละคนจึงต้องตอบคำถามว่า “คุณคิดว่าพระเยซูเป็นใคร?”

คำถามสำคัญของชีวิตนิรันดร์ คือ พระเยซูทรงเป็นผู้ใด

Tags:

3 Responses

  1. ลุง เก่ง พี่แนะนำเพจนี้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง