ผู้ทรงกลบเกลื่อน

วันที่ 17-12-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_171216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้น – สดุดี 32:1

อ่าน: โรม 3:21–26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 7-9; วิวรณ์ 8

เมื่อพูดเรื่องความเชื่อในพระเยซู บางครั้งเราใช้คำพูดโดยไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีการอธิบาย ยกตัวอย่างคำว่า ชอบธรรม เราบอกว่าพระเจ้าทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมและพระองค์กระทำให้คนของพระองค์ชอบธรรม แต่นี่อาจเป็นแนวคิดที่เข้าใจได้ยาก

ภาษาจีนให้ภาพคำว่า ความชอบธรรมไว้เป็นการผสมของตัวอักษรสองตัว ส่วนบนคือคำว่าลูกแกะ ส่วนล่างคือคำว่าฉัน ลูกแกะกลบหรือปกคลุมอยู่เหนือคนนั้น

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลก ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเรียกพระองค์ว่า “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยน.1:29) บาปของเราต้องถูกจัดการ เพราะบาปแยกเราออกจากพระเจ้าผู้ทรงมีพระลักษณะและวิถีที่บริสุทธิ์และชอบธรรม เพราะความรักของพระองค์ต่อเรานั้นยิ่งใหญ่ พระเจ้าจึงทรงทำให้พระบุตรคือพระเยซู “ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 คร. 5:21) พระเยซูคือพระเมษโปดกได้สละพระองค์เองและหลั่งพระโลหิต พระองค์ทรงกลายเป็น “ผู้กลบเกลื่อน” ให้เรา พระองค์ทรงทำให้เราชอบธรรมเป็นเหตุให้เรากลับสู่ความสัมพันธ์อันชอบธรรมกับพระเจ้า

การเป็นผู้ชอบธรรมสำหรับพระเจ้า คือของขวัญจากพระเยซู องค์เมษโปดกคือวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อปกคลุมเรา

สิ่งที่กลบเกลื่อนบาปได้อย่างถาวรมีเพียงพระโลหิตพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง