เงิน

วันที่ 12-12-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_121216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ – มัทธิว 6:24

อ่าน: มัทธิว 6:24-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 9-11; วิวรณ์ 3

ตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ ผมมองว่างานนี้เป็นพันธกิจมากกว่าเป็นงาน ระหว่างนั้นมีอีกบริษัทหนึ่งเสนอตำแหน่งที่เงินเดือนสูงกว่าเดิมมาก ถ้าผมย้ายงาน ครอบครัวเราจะมีฐานะการเงินดีขึ้นแน่ แต่ปัญหาคือ ผมไม่ได้มองหางานใหม่ เพราะผมรักบทบาทที่ทำอยู่ ซึ่งผมเริ่มมองว่าเป็นการทรงเรียก

แต่เงินล่ะ…

ผมโทรเล่าให้พ่อฟัง ตอนนั้นท่านอายุ 70 กว่าแล้ว แม้ความคิดอันหลักแหลมของท่านจะลดน้อยลงตามอายุและโรคภัยไข้เจ็บ แต่คำตอบของท่านเฉียบคมและชัดเจน “หากไม่คิดเรื่องเงิน ลูกจะเลือกทำอะไร”

นาทีนั้นผมตัดสินใจได้ทันที เงินเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมคิดจะออกจากงานที่ผมรัก ขอบคุณครับพ่อ

พระเยซูกล่าวถึงเงินและการรักเงินทองไว้อย่างมากในคำเทศนาบนภูเขา ทรงสอนเราอธิษฐานไม่ใช่เพื่อขอความร่ำรวย แต่ให้ขอ “อาหารประจำวัน” (มธ.6:11) ทรงเตือนไม่ให้ส่ำสมทรัพย์สมบัติในโลก และยกตัวอย่างนกและดอกไม้ซึ่งย้ำเตือนว่าพระเจ้าทรงห่วงใยสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างลึกซึ้ง (มธ.6:19-31) พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มธ.6:33)

เงินมีความสำคัญ แต่ไม่ควรเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเรา เวลาแห่งความยากลำบากและการตัดสินใจครั้งใหญ่เป็นโอกาสให้เราได้เติบโตขึ้นในความเชื่อ พระบิดาในสวรรค์ทรงห่วงใยเรา

จงอย่าสับสนระหว่างโอกาสกับการทดลอง

Tags:

2 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้าค่ะ อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง