ความเป็นหนึ่งอันงดงาม

วันที่ 7-12-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_071216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ – เอเฟซัส 4:3

อ่าน: เอเฟซัส 4:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 5-7; 2 ยอห์น

การได้เห็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่สามตัวกอดและหยอกเย้ากันเป็นภาพที่แปลกตา แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในศูนย์อนุรักษ์สัตว์เรือโนอาห์ในจอร์เจีย ปี 2001 ศูนย์นี้ได้ช่วยเหลือสิงโต เสือเบงกอลและหมีดำที่ถูกละเลยและทารุณมาหลายเดือน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกล่าวว่า “เราจะจับแยกกันก็ได้ แต่พวกมันเหมือนเป็นครอบครัว เราจึงตัดสินใจเลี้ยงไว้ด้วยกัน” แม้จะต่างสายพันธุ์กัน แต่สัตว์ทั้งสามก็ปลอบซึ่งกันและกันระหว่างถูกทารุณและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นสิ่งงดงาม แต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่เปาโลพูดถึงในจดหมายถึงผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสนั้นไม่เหมือนใคร เปาโลหนุนใจชาวเอเฟซัสให้ใช้ชีวิตให้สมกับการทรงเรียกให้เป็นอวัยวะของกายเดียวกันในพระคริสต์ (อฟ.4:4-5) ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เมื่อมีความถ่อม ความอ่อนสุภาพและความอดทน ทัศนคติเหล่านี้ยังทำให้เราอดกลั้น “ต่อกันและกันด้วยความรัก” ดังที่เรามีร่วมกันในพระเยซูคริสต์ (อฟ.4:2)

แม้เราจะแตกต่างกัน แต่ในฐานะสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า เราได้คืนดีกับพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอดและคืนดีซึ่งกันและกันผ่านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดำเนินในชีวิตของเราทุกวัน

เราคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ได้โดยเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณ

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.