การหลอกลวง

วันที่ 17-11-2016 • มานาประจำวัน • admin • 4 ความคิดเห็น »

ODB_171116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ทานของท่านจะต้องเป็นทานลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน – มัทธิว 6:4

อ่าน: มัทธิว 6:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 5-7; ฮีบรู 12

เคอร์รี่พยายามอย่างมากเพื่อให้คนอื่นชื่นชม เธอทำเป็นมีความสุขตลอดเวลาเพื่อคนอื่นจะเห็นและกล่าวชมความร่าเริงนั้น บางคนชมเชยเพราะเห็นเธอช่วยเหลือคนในชุมชน แต่ในเวลาที่เธอพูดเปิดใจ เคอร์รี่ยอมรับว่า “ฉันรักพระเจ้า แต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีชีวิตที่หลอกลวง” ความรู้สึกไม่มั่นคงทำให้เธอพยายามทำตัวให้ดูดีต่อหน้าคนอื่น และเธอกล่าวว่าเธอเริ่มหมดแรงจะทำต่อไป

เราอาจรู้สึกคล้ายกันในทางใดทางหนึ่งเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีแรงจูงใจที่สมบูรณ์แบบ เรารักพระเจ้าและรักคนอื่น แต่แรงจูงใจของเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียน บางครั้งก็ปนเปกับความต้องการให้คนอื่นเห็นคุณค่าหรือชื่นชม

พระเยซูตรัสถึงคนเหล่านั้นที่ถวาย อธิษฐานและอดอาหารเพื่อให้คนอื่นเห็น (มธ.6:1-6) พระองค์ทรงสอนในคำเทศนาบนภูเขาว่า “ทานของท่านจะต้องเป็นทานลับ” “จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ” และ “เมื่อท่านถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมอง” (ข้อ 4,6,16)

การรับใช้มักต้องทำในที่แจ้ง แต่บางทีการรับใช้โดยไม่ออกนามอาจช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะพอใจกับทัศนคติที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระองค์ผู้ทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ทรงให้คุณค่าเรามาก จนประทานพระบุตรและสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทุกวัน

ความปรารถนาให้พระเจ้าพอพระทัยควรเป็นแรงจูงใจสูงสุดที่เราเชื่อฟังพระเจ้า

Tags:

4 Responses

  1. เอเมนคะ
    พระเจ้าอวยพรนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง