ผู้พิชิตที่เข้มแข็ง

วันที่ 4-11-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_041116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ราชอำนาจของเรามิได้มาจากโลกนี้-ยอห์น 18:36

อ่าน: ยอห์น 18:10–14,36–37

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 32-33; ฮีบรู 1

พวกเราส่วนใหญ่ต่างหวังว่าจะมีรัฐบาลที่ดี เราเลือกตั้ง มีส่วนช่วยเหลือ และพูดสิ่งที่เราเชื่อว่ายุติธรรมและเที่ยงตรง แต่วิธีการทางการเมืองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเราได้

คนจำนวนมากที่ติดตามพระเยซูคาดหวังว่า พระเมสสิยาห์จะตอบโต้โรมและการกดขี่อย่างเด็ดขาด เปโตรก็เช่นกัน เมื่อทหารโรมันมาจับพระเยซู ท่านชักดาบออกฟันศีรษะคนรับใช้ของมหาปุโรหิต ทำให้หูของเขาขาด

พระเยซูทรงยับยั้งไว้ว่า “จงเอาดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ” (ยน.18:11) หลายชั่วโมงต่อมา พระองค์ตรัสกับปีลาตว่า “ราชอำนาจของเรามิได้เป็นของโลกนี้ ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกยิว” (ยน.18:36)

แม้ในยามที่ชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องตกอยู่ในความเสี่ยง พระองค์ก็ยังทรงระงับอารมณ์และสงบ เราจึงประหลาดใจเมื่อใคร่ครวญถึงพระราชกิจของพระองค์ วันหนึ่งข้างหน้า ที่จะทรงนำกองทัพแห่งสวรรค์เข้าสู่สงคราม ยอห์นเขียนว่า “พระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรม” (วว.19:11)

แต่ขณะที่ทรงทนทุกข์จากการถูกจับ ถูกไต่สวน และถูกตรึง พระเยซูทรงจดจ่อที่น้ำพระทัยของพระบิดา การรับเอาความตายบนไม้กางเขนคือการทรงเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจิตใจอย่างแท้จริง และในระหว่างนั้น องค์ผู้พิชิตผู้เข้มแข็งของเราได้เอาชนะความตายด้วย

การควบคุมตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งที่แท้จริง

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.