คนไข้นักอธิษฐาน

วันที่ 29-10-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_291016.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์ – ยอห์น 17:11

อ่าน: ยอห์น 17:6-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 18-19; 2 ทิโมธี 3

ข่าวมรณกรรมของอลัน นานนิงกาชายคนหนึ่งในเมืองของผม ชี้ให้เห็นว่าเขาคือ “ผู้อุทิศตนชั้นเยี่ยมในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์” ข่าวเล่าถึงชีวิตครอบครัวและการงานของเขาและเอ่ยถึงสุขภาพที่แย่ลงในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แล้วสรุปว่า “การต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลายครั้ง…ทำให้เขาได้รับเกียรติเป็น ‘คนไข้นักอธิษฐาน’ เนื่องจากพันธกิจนี้ที่เขาทำกับคนไข้คนอื่นๆ ชายคนนี้ขณะที่ตนเองทุกข์ทรมาน ได้ยื่นมือออกไปอธิษฐานเผื่อและอธิษฐานกับคนรอบข้างที่มีความเดือดร้อน

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ยูดาสจะทรยศพระเยซู พระองค์อธิษฐานเพื่อเหล่าสาวกว่า “บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์” (ข้อ 11) พระเยซูทรงทราบว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น แต่ทรงมองข้ามตัวพระองค์เองเพื่อไปใส่ใจสาวกและสหายของพระองค์

ในยามที่เจ็บป่วยและทนทุกข์ เราคร่ำครวญและต้องการการอธิษฐานเผื่อ ซึ่งช่วยเหลือและหนุนใจเรา แต่ขอให้เราเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ใส่ใจอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในความเดือดร้อนลำบาก

ความทุกข์ยากเติมคำอธิษฐานของเราด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง