ทำตรงข้าม

วันที่ 10-10-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_101016.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า – โคโลสี 3:3

อ่าน: โคโลสี 2:20-3:4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 34-36; โคโลสี 2

การสำรวจป่าดิบเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับคนชอบผจญภัย นักเดินทางต้องการน้ำมากกว่าที่ตัวเองจะแบกได้ จึงต้องซื้อขวดที่มีไส้กรองข้างในไว้ใช้กับแหล่งน้ำระหว่างทาง แต่การดื่มน้ำจากขวดนี้ต้องทำตรงกันข้าม คุณไม่สามารถยกขวดขึ้นดื่มได้ นักเดินทางต้องเป่าลมเข้าไปเพื่อดันน้ำให้ผ่านไส้กรอง ความเป็นจริงกลับตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นวิถีปกติ

เมื่อเราติดตามพระเยซู หลายสิ่งกลับตาลปัตร เปาโลยกตัวอย่างว่า การรักษากฎไม่ได้ทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น ท่านถามว่า “เหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆ อันเป็นหลักธรรมและคำสอนของมนุษย์ เช่น “อย่าเอามือหยิบ” “อย่าชิม” “อย่าแตะต้อง” เป็นต้น” (โคโลสี 2:20-22)

แล้วเราจะทำอย่างไร เปาโลให้คำตอบว่า “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน” (โคโลสี 3:1) ทั้งยังบอกกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า “ท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า” (โคโลสี 3)

เราต้องถือว่าตัวเอง “ตายแล้ว” ต่อค่านิยมของโลกและมีชีวิตในพระคริสต์ ตอนนี้เราต้องยึดวิถีชีวิตตามพระองค์ผู้ตรัสว่า “ผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย” (มัทธิว 20:26)

พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย – 1 โครินธ์ 1:27

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง