เป็นหนึ่งในพระคริสต์

วันที่ 9-10-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_091016.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ – มาระโก 3:14

อ่าน: มาระโก 3:13-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 32-33; โคโลสี 1

เมื่อเราอ่านพบรายชื่อมากมายในพระคัมภีร์ เราอาจจะอยากอ่านข้ามไปเลย แต่ในนั้นมีสมบัติล้ำค่า เช่นรายชื่อสาวก 12 คนที่พระเยซูทรงเรียกให้รับใช้ในพระนามพระองค์เราคุ้นเคยกับซีโมนที่ทรงเรียกว่าเปโตร แปลว่าศิลา พี่น้องยากอบและยอห์นชาวประมง ยูดาส อิสคาริโอทคนทรยศ แต่เราอาจมองข้ามไปว่ามัทธิวคนเก็บภาษีและซีโมนที่เรียกว่าเศโลเทนั้น คงเคยเป็นศัตรูกันมาก่อน

มัทธิวเก็บภาษีให้กับโรม ดังนั้น ในสายตาของคนยิว เขาจึงเป็นคนที่ร่วมมือกับศัตรู คนเก็บภาษีถูกรังเกียจเพราะเขาฉ้อโกงและบังคับให้ชาวยิวจ่ายเงินให้กับเจ้านายอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า และก่อนที่พระเยซูจะทรงเรียกซีโมนที่เรียกว่าเศโลเท เขาเป็นชาวยิวพรรคชาตินิยมที่เกลียดโรมและหาทางโค่นล้มด้วยวิธีรุนแรง

แม้มัทธิวและซีโมนจะมีความเห็นทางการเมืองที่ตรงข้ามกันคนละขั้ว แต่พระกิตติคุณไม่มีบันทึกเลยว่าพวกเขามีเรื่องทะเลาะกัน เพราะพวกเขาละทิ้งความจงรักภักดีเดิมไว้เบื้องหลังแล้วหันมาติดตามพระคริสต์

เราเองก็เช่นกัน เมื่อเราจับจ้องที่พระเยซู พระเจ้าผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ เราก็จะยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้เชื่อคนอื่น ผ่านทางสายสัมพันธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความภักดีสูงสุดของเรามอบแด่พระคริสต์ ผู้ทรงให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง