ยึดกางเขน

วันที่ 7-10-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_071016.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มิใช่ว่าข้าพเจ้า…สำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว – ฟีลิปปี 3:12

อ่าน: ฟีลิปปี 3:7-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 28-29; ฟีลิปปี 3

ในปี 1856 ชาร์ลส์ สเปอร์เจียนนักเทศน์ชื่อดังของลอนดอนก่อตั้ง “วิทยาลัยศิษยาภิบาล” ซึ่งภายหลังใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสเปอร์เจียน” เพื่อฝึกฝนผู้รับใช้ในทุกวันนี้ ตราประจำวิทยาลัยเป็นรูปมือจับไม้กางเขนและมีคำภาษาละติน Et Teneo, Et Teneor ซึ่งแปลว่า “ข้าพเจ้าฉวยและถูกฉวย” สเปอร์เจียนเขียนในอัตชีวประวัติว่า “นี่คือคำขวัญของวิทยาลัย…จงฉวยกางเขนพระคริสต์ด้วยมืออันหาญกล้า…เพราะกางเขนนั้นฉวยเราไว้มั่นด้วยฤทธิ์อำนาจทรงพลัง ความปรารถนาของเราคือให้ทุกคนยึดความจริงและถูกความจริงยึดมั่นไว้ โดยเฉพาะความจริงเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึง”

เปาโลกล่าวในจดหมายถึงชาวเมืองฟีลิปปีว่าความจริงนี้คือรากฐานชีวิตของท่าน “มิใช่ว่าข้าพเจ้า…สำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว” (ฟีลิปปี 3:12) ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราหยิบยื่นเรื่องราวแห่งกางเขนให้แก่ผู้อื่น ในขณะที่พระเยซูทรงยึดเรามั่นในพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

พระเยซูทรงยึดเราไว้ด้วยความรักทุกๆ วัน และเราหยิบยื่นเรื่องราวแห่งความรักของพระองค์ให้แก่ผู้อื่น

เรายึดกางเขนพระคริสต์และกางเขนพระคริสต์ยึดเราไว้

Tags:

One Response

  1. Thanva

    ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง