ขว้างหิน

วันที่ 29-9-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_290916.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อน – ยอห์น 8:7

อ่าน: ยอห์น7:53-8:11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 7-8; เอเฟซัส 2

เมื่อกลุ่มผู้นำศาสนาพาหญิงซึ่งมีความผิดฐานล่วงประเวณีมาหาพระเยซู พวกเขาหารู้ไม่ว่ากำลังพาเธอให้เข้าไปใกล้พระคุณ พวกเขาหวังจะทำให้พระองค์เสื่อมเสีย หากพระองค์ทรงบอกให้ปล่อยหญิงคนนี้ไป พวกเขาก็จะบอกว่าพระองค์ละเมิดกฎหมายของโมเสส แต่หากพระองค์ทรงตัดสินว่าเธอต้องตาย ฝูงชนซึ่งติดตามพระองค์ก็จะเลิกสนใจคำสอนของพระองค์เรื่องความเมตตาและพระคุณ

แต่พระเยซูทรงพลิกสถานการณ์ พระคัมภีร์บอกว่าแทนที่จะทรงตอบตรงๆ พระองค์ทรงเริ่มเขียนที่ดิน เมื่อพวกผู้นำยังคงทูลถามอยู่ พระองค์ก็ทรงเชิญให้คนที่ไม่เคยทำผิดเอาหินขว้างก่อนและพระองค์ก็เริ่มเขียนที่ดินอีก เมื่อพระองค์ทรงเงยพระพักตร์ ผู้กล่าวหาทุกคนได้จากไปหมดแล้ว

ถึงตอนนี้บุคคลเดียวซึ่งสามารถขว้างหินได้ คือพระองค์ผู้ปราศจากบาป ทรงมองดูหญิงคนนั้นและเมตตาเธอ พระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก” (ยอห์น 8:11)

ไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องการการยกโทษที่คุณตัดสินคนอื่นหรือต้องการความมั่นใจว่าไม่มีบาปใดซึ่งพระคุณไปไม่ถึง ขอให้ได้รับการหนุนใจเถิดว่าวันนี้ไม่มีใครขว้างหินใส่คุณ จงไปเถิดและรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเมตตาของพระเจ้า

เราปรนนิบัติรับใช้พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงกระตือรือร้นที่จะให้อภัย

Tags:

3 Responses

  1. พระเยชูสอนว่าควรจะให้โอกาสทุกคนที่ผิดพลาด เเม้ว่าโทษในการผิดเพศผิดประเวณีนั้นจะเป็นโทษที่หนักหนาเเละสมควรตาย เพราะว่ามนุษย์มีบาปกันทุกคน บางคนน้อยบางคนมากบางคนสมควรตาย บาปเหล่านั้นพระเยชูประกาศไว้ว่าโมฆะ ยก ล้าง ไม่จำอีกต่อไปถ้ายอมรับ กลับใจเชื่อพระองค์เเละรับบัพติศมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง