อธิษฐานเพื่อคุณวันนี้

วันที่ 28-9-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_280916.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา…(พระเยซูคริสต์) ทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย- โรม 8:26, 34

อ่าน: โรม 8:22-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 5-6; เอเฟซัส 1

เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากหรือปัญหาหนักใจ เรามักขอให้พี่น้องในพระคริสต์อธิษฐานเพื่อเรา การได้รู้ว่าคนอื่นซึ่งห่วงใยกำลังร้องทูลเรื่องของเราต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่หนุนใจมาก แต่หากคุณไม่มีเพื่อนคริสเตียนที่ใกล้ชิด หรืออยู่ในที่ซึ่งต่อต้านข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ ใครจะอธิษฐานเพื่อคุณ

โรมบทที่ 8 ซึ่งเป็นบทหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ประกาศชัยชนะของพระคริสต์กล่าวว่า “เราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ… พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า” (โรม 8:26-27) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อคุณในวันนี้

นอกจากนั้น “พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย” (โรม 8:34) พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ทรงอธิษฐานเพื่อคุณวันนี้

ลองคิดดู พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์ทรงเอ่ยชื่อคุณและความขัดสนของคุณต่อพระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงฟังและทรงทำกิจแทนคุณ

ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือสถานการณ์ยุ่งยากเพียงไร คุณไม่ได้เผชิญชีวิตตามลำพัง พระวิญญาณและพระบุตรกำลังอธิษฐานเพื่อคุณวันนี้!

พระวิญญาณบริสุทธ์ิและพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อคุณเสมอ

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง