ให้ใจสงบ

วันที่ 26-9-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_260916.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า- สดุดี 46:10

อ่าน: มัทธิว 11:25-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 1-2; กาลาเทีย 5

ขณะชมคอนเสิร์ต ใจของผมฉุกคิดถึงปัญหาที่รอการแก้ไข ขอบคุณพระเจ้าที่ผมใจลอยไปคร่เูดียว เนื่องจากถ้อยคำในบทเพลงนมัสการอันไพเราะเริ่มแตะใจผมอย่างลึกซึ้ง นักร้องอะแคปเปลลาชายกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลง “นิ่งเถิดดวงใจ” ผมน้ำตาเอ่อเมื่อฟังเนื้อเพลงและคิดถึงสันติสุขอันสงบซึ่งพบได้ในพระเจ้าเท่านั้น

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าอยู่ใกล้เคียงข้าง ต้องทรมานทนทุกข์อยู่นานเพียงไร ไว้ใจพระเจ้าจัดเตรียมให้เราทุกอย่าง สิ่งใดเปลี่ยนแปลงอย่าได้ระแวงสงสัย

แม้ว่าพระเยซูจะทรงประณามเมืองต่างๆ ที่ไม่ยอมกลับใจทั้งที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ในเมืองเหล่านั้น (มัทธิว 11:20-24) แต่พระองค์ก็ยังทรงปลอบประโลมผู้ที่จะมาหาพระองค์ว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา…เรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก” (มัทธิว 11:28-29)

ถ้อยคำนั้นน่าตื่นเต้นมาก ทันทีที่พระเยซูตรัสถ้อยคำรุนแรงแก่ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ทรงเชื้อเชิญทุกคนที่เข้าใกล้พระองค์ให้พบสันติสุขซึ่งเราทุกคนต่างแสวงหา พระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่ปลอบประโลมใจซึ่งกระวนกระวายและเหนื่อยล้าได้

เมื่อใจของเราอยู่กับพระเยซู ใจเรามีสันติสุข

Tags:

3 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณครอบครัวทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง