ประตูแห่งการนมัสการ

วันที่ 22-9-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_220916.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ – สดุดี 100:4

อ่าน: สดุดี 100

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 10-12; กาลาเทีย 1

เมื่อคุณไปตามเมืองสำคัญๆ ของโลก คุณจะได้เห็นประตูที่มีชื่อเสียงเช่น ประตูบรันเดนบูร์ก (เบอร์ลิน) ประตูยัฟฟา (เยรูซาเล็ม) และประตูที่ถนนดาวนิ่ง (ลอนดอน) ไม่ว่าประตูจะถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันหรือใช้ในพิธีการ ต่างก็สื่อถึงความแตกต่างระหว่างการอยู่ด้านนอกกับการอยู่ด้านใน ประตูเหล่านั้น บ้างก็เปิดให้ทุกคนเข้าได้ บ้างก็เปิดให้เฉพาะบางคน

ประตูเข้าสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเปิดอยู่เสมอ บทเพลงสดุดี 100 ที่เราคุ้นเคย เป็นคำเชื้อเชิญชนอิสราเอลให้เข้าสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าผ่านประตูพระนิเวศ พวกเขาต้อง “โห่ร้องยินดี” และ “เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยบทเพลงชื่นบาน” (ข้อ 1-2 อมตธรรม) ในสมัยโบราณการโห่ร้องยินดีเป็นการถวายการต้อนรับที่คู่ควรกับพระราชา ชาวโลกทั้งสิ้นต้องร้องเพลงเรื่องพระเจ้าด้วยความชื่นบานเสียงชื่นชมยินดีนี้มาจากการที่พระเจ้าได้ทรงมอบตัวตนให้กับพวกเขา (สดุดี 100:3) พวกเขาเข้าประตูด้วยการสรรเสริญและโมทนาเพราะพระเจ้าประเสริฐและความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ (สดุดี 100:4-5) แม้ยามที่พวกเขาลืมว่าตนเองเป็นใครและหลงห่างไปจากพระเจ้า พระองค์ยังคงสัตย์ซื่อและเชื้อเชิญพวกเขาให้เข้าสู่เบื้องพระพักตร์พระองค์

ประตูเข้าสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้ายังคงเปิดอยู่ เชื้อเชิญเราให้เข้ามาถวายนมัสการ

ประตูสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเปิดอยู่เสมอ

Tags:

2 Responses

  1. “ทางนั้น” แม้จะเดินยาก แต่ก็ไปสู่ ” ประตู ” แห่งแผ่นดินของพระองค์

  2. ทางของโลกเป็นทางที่กว้างและมีคนมามายเค้าไปกัน แต่ทางของพระเจ้าเป็นทางที่แคบ มีคนบางคนที่เดินทางของพระเจ้าเท่านั้นแต่ทางของพระองค์เป็นทางไปสู่สวรรค์ และมีชีวิตนิรัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.