ช่วยเหลือกันและกัน

วันที่ 15-9-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_150916

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ผู้ทรงชูใจเรา… เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่ง – 2 โครินธ์ 1:4

อ่าน: 2 โครินธ์ 1:3-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 22-24; 2 โครินธ์ 8

“พระกายของพระคริสต์” เป็นวลีที่พบในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มากกว่า 30 ครั้ง อัครทูตเปาโลจงใจใช้วลีนี้เพื่อสะท้อนภาพคริสตจักร หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้มอบหมายพระราชกิจแก่บรรดาชายหญิงที่บกพร่องและมักผิดพลาด พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร ได้มอบหน้าที่ของแขน ขา หู ตา จมูก ปากไว้กับสาวกที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นคุณและผม

พระเยซูทรงเป็นศีรษะที่ไม่ปรากฏแก่ตาของร่างกายที่มีอวัยวะหลายอย่างหมายความว่า พระองค์ทรงคาดหวังให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามลำบาก เปาโลคงคิดเช่นนี้ขณะที่ท่านเขียนว่า “พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใด ความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้น” (2 โครินธ์ 1:4-5) เปาโลนำหลักการนี้ไปปฏิบัติตลอดชีวิตแห่งการรับใช้ของท่าน ท่านรวบรวมของบริจาคให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหา และมองว่าสิ่งที่ผู้เชื่อมอบให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้

ดังนั้น “พระกายของพระคริสต์” จึงชี้ชัดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำ นั่นคือ การเป็นมนุษย์ที่สำแดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงมีลักษณะเช่นไร โดยเฉพาะแก่ผู้ที่ขัดสน

เราได้รับความอุ่นใจเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ผู้อื่นก็ได้รับความอุ่นใจเมื่อเราอยู่กับเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.