พระเจ้าตรัส

วันที่ 23-8-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_230816.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่เราทั้งหลายได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา – 1 โครินธ์ 2:12

อ่าน: ฮีบรู 1:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 113-115; 1 โครินธ์ 6

ไม่นานมานี้ ลูกเขยของผมอธิบายให้เเม็กกี้หลานสาวผมฟังว่า เราคุย กับพระเจ้าได้และพระเจ้าทรงสื่อสารกับเรา เมื่อเขาบอกแม็กกี้ว่าบางครั้งพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์ เธอตอบอย่างไม่ลังเลว่า “แต่พระเจ้าไม่เคยพูด…กับหนู หนูไม่เคยได้ยินพระเจ้าคุยกับหนู”

เราส่วนใหญ่อาจเห็นด้วยกับแม็กกี้ หากเราตีความว่าการที่พระเจ้าสื่อสารกับเราคือการได้ยินเสียงพูดกับเราว่า “จงขายบ้าน แล้วไปดูแลเด็กกำพร้าในที่ห่างไกล” แต่เวลาที่เราพูดถึงการได้ยินพระเจ้า “ตรัส” เรามักหมายถึงสิ่งที่ต่างออกไป

เรา “ได้ยิน” พระเจ้าผ่านการอ่านพระวจนะ พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับพระเยซูและบอกว่าพระเจ้า “ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร” ผู้ทรงเป็น “แสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์” (ฮบ.1:2-3) พระคัมภีร์บอกว่าเราจะพบความรอดในพระเยซูและบอกวิธีดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัย (2 ทธ.3:14-17) นอกจากนี้ เรายังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1 โครินธ์ 2:12 บอกว่าเราได้รับพระวิญญาณ “เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา”

นานแล้วใช่ไหมที่คุณเคยได้ยินพระเจ้าตรัส จงพูดกับพระองค์ และฟังพระวิญญาณผู้ซึ่งเปิดเผยพระเยซูแก่เราทางพระวจนะของพระองค์ จงใส่ใจฟังเรื่องราวอันอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงอยากจะตรัสกับคุณ

ขอตรัสกับข้าพระองค์ ให้เข้าใจถึงพระวจนะอันเป็นคำสอนของพระเยซูและการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง