ให้เรา

วันที่ 21-8-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_210816.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี – ฮีบรู 10:24

อ่าน: ฮีบรู 10:19-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 107-109; 1 โครินธ์ 4

ขณะยืนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นที่คนนิยมในดิสนีย์แลนด์ ผมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่พูดคุยและยิ้มแย้มแทนที่จะบ่นว่าต้องรอนาน ผมครุ่นคิดว่าอะไรทำให้การต่อแถวรอเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดี คำตอบดูเหมือนจะเป็นเพราะมีน้อยคนที่มาคนเดียว แต่เพื่อนๆ ครอบครัว หมู่คณะและคนที่ไปเป็นคู่ ต่างแบ่งปันประสบการณ์นั้นร่วมกัน ซึ่งแตกต่างมากกับการยืนต่อแถวคนเดียว

ชีวิตคริสเตียนหมายถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ใช่อยู่คนเดียว ฮีบรู 10:19-25 หนุนใจให้เราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกับสาวกคนอื่นๆ ของพระเยซู “ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่…ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกัน ให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุม” (ฮีบรู 10:22-25) ในการอยู่ร่วมเป็นชุมชน เราสร้างความเชื่อมั่นและเสริมกำลังกัน โดย “การปลุกใจซึ่งกันและกัน” (ฮีบรู 10:25)

แม้วันที่ยากลำบากที่สุดของเรา ก็อาจกลับกลายเป็นส่วนที่มีความหมายบนเส้นทางความเชื่อได้ เมื่อมีผู้ช่วยแบ่งเบาร่วมกันกับเรา อย่าเผชิญชีวิตโดยลำพัง ให้เราไปด้วยกัน

ชีวิตในพระคริสต์เป็นชีวิตแห่งการแบ่งปัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง