ส่องสว่างในความมืด

วันที่ 16-8-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_160816.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรร เสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์- มัทธิว 5:16

อ่าน: ยอห์น 1:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 94-96; โรม 15:14-33

ในปี 1989 วาคลาฟ ฮาเวล อดีตนักโทษการเมืองได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเช็กโกสโลวาเกีย ในพิธีศพของเขาที่กรุงปรากในปี 2011 นางเมเดลีน อัลไบรท์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเกิดที่กรุงปราก กล่าวว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ “ส่องสว่างในที่มืดมิด”

ฮาเวลได้นำความสว่างไปสู่แวดวงการเมืองในเช็กโกสโลวาเกีย (ต่อมาคือสาธารณรัฐเช็ก) เหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทรงทำกับโลกใบนี้ พระองค์ทำให้เกิดความสว่างขึ้นเมื่อทรงแยกความสว่างออกจากความมืดในยามรุ่งอรุณ (ยน.1:2-3; เปรียบเทียบปฐก.1:2-3) จากนั้นการบังเกิดของพระองค์ได้นำความสว่างมาสู่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณ พระเยซูทรงเป็นชีวิต และเป็นความสว่างที่ความมืดไม่อาจเอาชนะได้ (ยน.1:5)

ยอห์นผู้ให้บัพติศมามาจากถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก วันนี้เราก็ทำสิ่งนี้ได้ และนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกให้เราทำ “พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มธ.5:16)

โลกเราทุกวันนี้ ความดีมักจะถูกมองว่าไม่ดีและความเลวกลับกลายเป็นสิ่งดี ความจริงและความเชื่อผิดๆ สลับที่กัน ผู้คนกำลังค้นหาทิศทางของชีวิต ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ส่องแสงของพระคริสต์เข้าไปในโลกนี้

จงส่องสว่าง!

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง