เมื่อเราไม่เข้าใจ

วันที่ 13-8-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_130816.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ – อิสยาห์ 55:8

อ่าน: อิสยาห์ 55:6-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 87-88; โรม 13

แม้ผมจะพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำงานทุกวัน แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจการทำงานของมัน ผมเปิดคอมพิวเตอร์ เปิดเอกสารและเริ่มพิมพ์บทความ กระนั้นการไม่เข้าใจการทำงานของไมโครชิพ ฮาร์ดไดร์ฟ สัญญาณไร้สายและหน้าจอสี ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ในแง่หนึ่ง นี่ก็สะท้อนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า อิสยาห์ 55:8-9 เตือนเราว่าพระเจ้าทรงอยู่สูงกว่าเรานัก “ความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

แม้เราจะไม่เข้าใจทุกเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อวางใจพระองค์ไม่ได้ พระองค์ได้ทรงสำแดงความรักที่มีต่อเรา อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า “พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (รม.5:8) เมื่อเราวางใจความรักนั้น แม้ชีวิตดูจะไร้เหตุผล แต่เราก็ยังเดินกับพระองค์ได้

พระเจ้าคงไม่คู่ควรที่เราจะนมัสการ ถ้าเราสามารถเข้าใจพระองค์ได้ด้วยสติปัญญาของเราเอง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง