ค่าเข้า

วันที่ 31-7-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_310716.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว – โรม 3:24

อ่าน: โรม 3:21-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 54-56; โรม 3

ทุกๆปี จะมีนักท่องเที่ยวราวสองล้านคนจากทั่วโลกมาที่วิหารเซนต์พอลในกรุงลอนดอน ค่าเข้าชมวิหารคุ้มค่ากับการได้เห็นสิ่งก่อสร้างอันวิจิตรในสมัยปลายศตวรรษที่ 17 แต่การท่องเที่ยวถือเป็นเหตุผลรองสำหรับสถานที่นมัสการของคริสเตียนแห่งนี้วัตถุประสงค์หลักของวิหารคือ “เพื่อให้ผู้คนหลากหลายได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงเราได้ในพระเยซูคริสต์” หากคุณมาเพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม คุณต้องจ่ายค่าเข้า แต่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลย หากคุณมาเพื่อร่วมนมัสการประจำวันที่วิหารเซนต์พอลแห่งนี้

การจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ค่าเข้านั้นฟรีเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายแทนเราแล้วด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ “เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว” (โรม 3:23-24) เมื่อเรายอมรับว่าเราขัดสนฝ่ายวิญญาณและรับเอาการอภัยโทษจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ เราจะได้มีชีวิตใหม่ที่เป็นนิรันดร์ในพระองค์

วันนี้คุณสามารถเข้าสู่ชีวิตใหม่ได้ เพราะพระเยซูจ่ายค่าเข้าให้คุณหมดแล้วโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการคืนพระชนม์

พระเยซูทรงจ่ายค่าไถ่เพื่อให้เราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง