เพื่อนที่ดีที่สุด

วันที่ 28-7-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

ODB_280716.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อับราฮัมเชื่อพระเจ้า…และท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า – ยากอบ 2:23

อ่าน: ยากอบ 2:18–26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 46-48; กิจการ 28

ถ้อยคำแห่งสติปัญญาตอนที่ผมรู้สึกชื่นชมคือคำพูดที่พ่อพูดซ้ำว่า “โจ การมีเพื่อนดีคือสมบัติอันล้ำค่าของชีวิต” นี่เป็นความจริง ถ้ามีเพื่อนที่ดีแล้ว คุณจะไม่มีวันเดียวดาย พวกเขาจะเอาใจใส่ความต้องการของคุณและยินดีแบ่งปันทั้งสุขและทุกข์ในชีวิตคุณ

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในโลก มีคนเพียงสองคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับโมเสส “เหมือนมิตรสหายสนทนากัน” (อพยพ 33:11) และอับราฮัม “ได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า” (ยากอบ 2:23; ดู 2 พงศาวดาร 20:7; อิสยาห์ 41:8)

ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจที่พระเยซูทรงเรียกเราทุกคน ซึ่งเป็นของพระองค์ว่าเพื่อน “แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 15:15) และมิตรภาพของพระองค์นั้นลึกซึ้งจนทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา ยอห์นกล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

นับเป็นสิทธิพิเศษและเป็นพระพรที่เรามีพระเยซูเป็นสหาย พระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ไม่มีวันละหรือทอดทิ้งเรา ทรงอธิษฐานเพื่อเราต่อหน้าพระพักตร์พระบิดาและทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมี ทรงยกบาปทั้งสิ้นของเรา ทรงเข้าใจในความโศกเศร้าของเรา และประทานพระคุณอันเหลือล้นในยามที่เรามีปัญหา ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราจริงๆ

มีสหายเลิศคือพระเยซู

Tags:

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง