เรียกชื่อ

วันที่ 30-6-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 9 ความคิดเห็น »

ODB_300616.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน – ยอห์น 10:3

อ่าน: ยอห์น 10:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 17-19; กิจการ 10:1-23

เมื่อผมพบนักศึกษากลุ่มใหม่ในชั้นเรียนเป็นครั้งแรก ผมก็รู้จักชื่อของพวกเขาแล้ว ผมใช้เวลาจดจำชื่อและใบหน้าในทะเบียนนักศึกษาดั งนั้นเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในห้อง ผมจึงเอ่ยทักได้ว่า “สวัสดีเจสสิกา” หรือ “ยินดีต้อนรับเทรเวอร์” ผมทำอย่างนี้เพราะรู้ว่าการที่มีคนรู้จักและเรียกชื่อเรานั้น มีความหมายเพียงใด

แต่การจะรู้จักใครอย่างแท้จริง เราจำเป็นต้องรู้มากกว่าชื่อของเขา ในยอห์น 10 เรารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและห่วงใยซึ่งพระเยซู พระผู้เลี้ยงอันดีทรงมีต่อเราเมื่อพระองค์ทรง “เรียกชื่อแกะของท่าน” (ยอห์น 10:3) พระองค์ไม่เพียงทรงรู้จักชื่อ แต่ทรงทราบความคิด ความปรารถนา ความกลัว ความผิดและความต้องการที่อยู่ลึกที่สุดของเรา ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราโดยแลกด้วยชีวิตของพระองค์ ดังที่ตรัสในข้อ 11 ว่าพระองค์ทรง “สละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ”

ความบาปทำให้เราต้องแยกจากพระเจ้า ดังนั้นพระเยซูจึงทรงยอมสละพระชนม์รับเอาความบาปของเราไว้กับพระองค์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ก็ทรงไถ่เราแล้ว ด้วยเหตุนี้เมื่อเรายอมรับของประทานแห่งความรอดทางความเชื่อ เราก็ไม่ต้องแยกจากพระเจ้าอีกต่อไป

ขอบคุณพระเยซู พระองค์ทราบชื่อและความต้องการของคุณ

พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างไม่มีขอบเขต

Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง