ิวิถีชีวิตของเรา

วันที่ 29-6-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_290616.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ – เอเฟซัส 2:10

อ่าน: เอเฟซัส 2:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 14-16; กิจการ 9:22-43

ผมติดใจวลีหนึ่งที่มาจากพระคัมภีร์แปลฉบับร่วมสมัย เมื่อผมค้นคำว่า “วิถีชีวิตของเรา” ในกูเกิลเพื่อหาว่ามาจากพระธรรมตอนไหนผลการค้นหาจำนวนมากเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนรู้สึกว่ากำลังคุกคามวิถีชีวิตของพวกเขา ภัยที่เด่นๆ ได้แก่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป การก่อการร้าย และนโยบายต่างๆ ของรัฐ

ผมสงสัยว่า วิถีชีวิตของเราที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูคืออะไร คือสิ่งที่ทำให้เราสบายใจปลอดภัยและมีความสุข หรือมากกว่านั้น

เปาโลเตือนคริสเตียนในเอเฟซัสว่าพระเจ้าทรงใช้วิธีการเด่นชัดเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา “แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์” (เอเฟซัส 2:4-5) ผลก็คือ เราเป็น “ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อเฟื้อ รักและรับใช้ในพระนามพระเยซูสิ่งเหล่านี้ควรเป็นวิถีชีวิตของผู้เชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่เลือกจะทำหรือไม่ทำก็ได้และเป็นเหตุผลที่พระเจ้าประทานชีวิตในพระคริสต์ให้แก่เรา

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ พระเจ้าทรงเรียกและประทานกำลังให้เรามีชีวิตที่สัมผัสชีวิตของผู้อื่น และถวายเกียรติแด่พระองค์

จงส่องสว่างแก่คนทัง้ ปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านท

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง