เรียนรู้ที่จะรู้จัก

วันที่ 21-6-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_210616.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงมุ่งหาความรัก – 1 โครินธ์ 14:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 3-5; กิจการ 5:22-42

ความรักทำได้มากกว่า “ทำให้โลกหมุน” ดังที่บทเพลงเก่าแก่ว่าไว้ มันยังทำให้เราอ่อนแอมาก บางครั้งเราอาจถามตัวเองว่า “ทำไมต้องรักในเมื่ออีกฝ่ายไม่เห็นคุณค่า” หรือ “ทำไมต้องรักและเปิดโอกาสให้ตัวเองเจ็บปวด” แต่อัครทูตเปาโลให้เหตุผลในการแสวงหาความรักไว้อย่างชัดเจนและเรียบง่ายว่า “ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด จงมุ่งหาความรัก” (1 โครินธ์ 13:13-14:1)

ซี.เค.บาร์เร็ตต์ ผู้เขียนอรรถาธิบายพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ความรัก คือกิจกรรม เป็นกิจกรรมหลักของพระเจ้า และเมื่อมนุษย์รักพระเจ้าหรือรักซึ่งกันและกัน เขาก็ได้ทำสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าทำ (แม้ไม่สมบูรณ์แบบ)” และพระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเราทำเหมือนพระองค์

ในการเริ่มมุ่งหาความรัก ให้คิดว่าคุณจะมีชีวิตที่สำแดงคุณลักษณะต่างๆใน 1 โครินธ์ 13:4-7 ได้อย่างไร เช่น ฉันจะสำแดงความอดทนกับลูกอย่างที่พระเจ้าทรงอดทนกับฉันได้อย่างไร ฉันจะสำแดงความเอื้อเฟื้อและเคารพพ่อแม่ได้อย่างไร การใส่ใจความต้องการของผู้อื่นในที่ทำงานหมายความว่าอย่างไร เมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเพื่อน ฉันยินดีหรือว่าอิจฉา

เมื่อเรา “มุ่งหาความรัก” เราจะพบว่าเรามักหันหาพระเจ้า ผู้ทรงเป็น ต้นกำเนิดความรัก และพระเยซูผู้ทรงเป็นแบบอย่างรักที่ยิ่งใหญ่ เราจึงจะรู้จักความรักแท้ และมีกำลังรักผู้อื่นได้อย่างที่พระเจ้าทรงรักเรา

ความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า – 1 ยอห์น 4:7

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง