ที่ประทับของพระเจ้า

วันที่ 21-5-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_210516.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป – วิวรณ์ 21:4

อ่าน: วิวรณ์ 21:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 13-15; ยอห์น 7:1-27

เจมส์ โอกเลโธรป (1696-1785) เป็นนายพลและสมาชิกรัฐสภาชาวอังกฤษ ผู้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่ เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปจัดตั้งรัฐจอร์เจียในอเมริกาเหนือ เขาได้วางผังเมืองซาวันนาห์ โดยออกแบบพื้นที่จัตุรัสกลางเมืองไว้เป็นส่วนๆ แต่ละส่วนประกอบด้วยพื้นที่สีเขียว คริสตจักรและร้านค้า ที่เหลือเป็นบ้านพักอาศัย วิสัยทัศน์ของเขาเป็นที่ประจักษ์ในทุกวันนี้ด้วยเมืองที่สวยงามมีผังเมืองที่เป็นระเบียบ ถือเป็นอัญมณีของอเมริกันชนทางตอนใต้

ในวิวรณ์ 21 ยอห์นเห็นนิมิตเมืองเยรูซาเล็มใหม่ ยอห์นแทบไม่ได้พูดถึงการออกแบบเมือง แต่อธิบายถึงลักษณะของคนที่อยู่ที่นั่น ท่านบรรยายถึงบ้านถาวรของเราว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า ‘ดูเถิดพลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา’” (วิวรณ์ 21:3) และเนื่องด้วยผู้ที่ประทับอยู่ที่นั่น คือพระเจ้า ที่แห่งนี้จึงเป็นที่จดจำในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นั่น ยอห์นอ้างอิงจากอิสยาห์ 25:8 ว่า “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไป” (วิวรณ์ 21:4)

ความตายจะไม่มีอีกต่อไป “การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป” ความทุกข์โศกของเราจะถูกแทนที่ด้วยการทรงสถิตซึ่งมีฤทธิ์อำนาจในการรักษาจากพระเจ้าแห่งจักรวาล นี่คือบ้านที่พระเยซูทรงเตรียมไว้ให้แก่ทุกคนที่ทูลขอการอภัยโทษจากพระองค์

พระเจ้าข้า ขณะที่พระองค์ทรงเตรียมที่ไว้สำหรับข้าพระองค์ โปรดเตรียมข้าพระองค์สำหรับที่นั่นด้วยเถิด

Tags:

One Response

  1. ขอพระองค์ ทรงเตรียมข้าพระองค์ให้พร้อมสำหรับที่พระองค์ ด้วยเถิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.