อยู่ในการทรงดูแลเสมอ

วันที่ 15-5-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_150516.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล – สดุดี 139:2

อ่าน: สดุดี 139:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 22-23; ยอห์น 4:31-54

อดีตผู้สื่อข่าวสก็อต เพลลีย์ไม่เคยเดินทางไปทำข่าวโดยไม่มีของสำคัญคือ วิทยุคลื่นสั้น กล้องถ่ายรูป กระเป๋าเดินทางใบแกร่ง คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินที่ใช้งานได้ทุกที่ เพลลีย์บอกว่า “แค่ดึงเสาอากาศออกมา กดสองปุ่มและมันจะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม ที่เชื่อมต่อกับองค์การรบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติเพื่อแจ้งว่าผมเป็นใครและอยู่ที่ไหน เขาจะส่งทีมมาช่วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผมอยู่ในประเทศใด” เพลลีย์ไม่เคยต้องใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้ แต่ก็พกติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

แต่ในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราไม่ต้องมีวิทยุ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉิน ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะอันตรายเพียงใด พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเราเป็นใครและอยู่ที่ไหน ผ้เูขียนสดุดีชื่นชมยินดีเรื่องนี้ว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักข้าพระองค์…ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์” (สดุดี 139:1-3) ความต้องการของเราไม่เคยถูกซ่อนจากพระเจ้าและเราไม่เคยขาดจากการดูแลของพระองค์

วันนี้ เรากล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้น แม้ถึงที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้” (สดุดี 139:9-10)

พระเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นใคร อยู่ที่ไหนและต้องการอะไร เราอยู่ในการดูแลของพระองค์เสมอ

เราอยู่ในการดูแลของพระองค์เสมอ

Tags:

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง