พักและรอ

วันที่ 14-5-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_140516.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” – ยอห์น 4:34

อ่าน: ยอห์น 4:4-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 19-21; ยอห์น 4:1-30

ตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยง พระเยซูทรงเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล และประทับลงข้างบ่อน้ำของยาโคบ เหล่าสาวกเข้าไปในเมืองสิคาร์เพื่อซื้ออาหาร มีหญิงคนหนึ่งออกจากเมืองมาตักน้ำ…และได้พบพระเมสสิยาห์ เรื่องราวบอกว่าเธอรีบกลับเข้าไปในเมืองและชวนคนอื่นมาฟัง “ท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำ” (ยอห์น 4:29)

เหล่าสาวกกลับมาพร้อมอาหาร เมื่อพวกเขาเชิญพระเยซูให้รับประทาน พระองค์ตรัสว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” (ยอห์น 4:34)

ผมขอถามว่า ขณะนั้นพระเยซูทรงทำงานอะไรอยู่หรือ พระองค์เพียงนั่งพักและรออยู่ข้างบ่อน้ำ

ผมได้รับการหนุนใจมากจากเรื่องนี้ เพราะผมมีข้อจำกัดด้านร่างกาย พระธรรมตอนนี้บอกผมว่า ผมไม่ต้องวิ่งวุ่นกังวลกับการทำตามน้ำพระทัยพระบิดาและทำให้สำเร็จ ในช่วงเวลานี้ของชีวิต ผมสามารถพักและรอให้พระองค์นำการงานของพระองค์มาถึงผมได้

ห้องพักเล็กๆ โต๊ะทำงาน เรือนจำหรือเตียงในโรงพยาบาลก็เป็น “บ่อน้ำของยาโคบ” ได้ เป็นที่สำหรับพักและรอคอยพระบิดาที่จะทรงนำการงานของพระองค์มาถึงคุณได้ ผมสงสัยว่าวันนี้จะทรงนำใครมาหาคุณ

ถ้าคุณต้องการสถานที่รับใช้ จงมองไปรอบๆ

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง