เกราะป้องกันจากสวรรค์

วันที่ 10-5-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_100516.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า – เอเฟซัส 6:17

อ่าน: เนหะมีย์ 4:7-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 10-12; ยอห์น 1:29-51

คนงานชาวอิสราเอลสร้างกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ภายใต้การนำของเนหะมีย์ แต่เมื่อเกือบเสร็จไปครึ่งหนึ่ง พวกเขาก็รู้มาว่าศัตรูวางแผนจะโจมตี ข่าวนี้บั่นทอนกำลังใจคนงานที่เหนื่อยล้า

เนหะมีย์ทำบางอย่าง อย่างแรก ท่านอธิษฐานและตั้งเวรยามจำนวนมากตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ จากนั้นท่านติดอาวุธคนงาน “บรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้น ทุกคนมือหนึ่งทำงาน อีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สีข้างขณะที่เขาสร้าง” (เนหะมีย์ 4:17-18)

เราที่กำลังสร้างแผ่นดินของพระเจ้าก็ต้องติดอาวุธต้านศัตรูฝ่ายวิญญาณ คือ ซาตาน เครื่องป้องกันของเราคือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า การท่องจำและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์จะทำให้เรา “ต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” (เอเฟซัส 6:11) ถ้าเราคิดว่าการทำงานเพื่อพระเจ้าไม่สำคัญ เราต้องกลับไปดูพระสัญญาที่ว่า สิ่งที่เราทำเพื่อพระเยซูนั้นจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ (1 โครินธ์ 3:11-15) หากกลัวว่าเราทำบาปมากเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ได้ ต้องจำไว้ว่าเราได้รับการอภัยแล้วโดยฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตพระเยซู (มัทธิว 26:28) และถ้าเรากลัวว่าจะล้มเหลวในการรับใช้ เราก็ควรระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสว่า เราจะเกิดผลเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์ (ยอห์น 15:5)

พระวจนะของพระเจ้าคือเกราะป้องกันจากสวรรค์

พระวจนะคือเกราะจากสวรรค์ ป้องกันการจู่โจมของมาร

Tags:

One Response

  1. ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.