ปีนต่อไป

วันที่ 9-5-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_090516.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านจงหนุนใจกันและกันทุกวัน – ฮีบรู 3:13

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 4:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 7-9; ยอห์น 1:1-28

ริชาร์ดต้องการการผลักดันและเขาก็ได้ตามนั้น เขากำลังปีนหน้าผากับเพื่อนชื่อเควินซึ่งเป็นคนจับเชือก ริชาร์ดที่ทั้งเหนื่อยและกำลังจะถอดใจ จึงขอให้เควินช่วยหย่อนเขาลงพื้น แต่เควินหนุนให้เขาไปต่อ และบอกว่าเขามาไกลเกินกว่าจะล้มเลิก ริชาร์ดที่ห้อยอยู่กลางอากาศจึงตัดสินใจพยายามต่อ เขากลับไปเกาะหน้าผาได้อีกครั้งและปีนต่อจนสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เพราะคำหนุนใจจากเพื่อน

ในคริสตจักรยุคแรก ผู้ติดตามพระคริสต์หนุนใจกันและกันให้ติดตามพระองค์และสำแดงความเมตตา ท่ามกลางสังคมที่ขาดศีลธรรม พวกเขาวิงวอนกันและกันให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (โรม 12:1;1 เธสะโลนิกา 4:1) ผู้เชื่อหนุนใจกันและกันทุกวัน ตามที่พระเจ้าทรงเร้าให้พวกเขาทำ (กิจการ 13:15) พวกเขาวิงวอนกันให้อธิษฐานเผื่อพระกาย (โรม 15:30) ให้ช่วยผู้อื่นไม่ขาดการมาคริสตจักร (ฮีบรู 10:25) และให้มีความรักมากขึ้น (1 เธสะโลนิกา 4:10)

พระเยซูทรงผูกพันเราไว้ด้วยกันโดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ดังนั้น เราจึงมีอภิสิทธิ์และความรับผิดชอบโดยพระเจ้า ทรงช่วยให้เราหนุนใจผู้เชื่อคนอื่นให้ปีนหน้าผาแห่งการเชื่อวางใจและการเชื่อฟังจนสำเร็จ

จงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น – 1 เธสะโลนิกา 5:11

Tags:

2 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.