ธุรกิจแห่งการฟื้นฟู

วันที่ 1-5-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_010516.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ – ฟีลิปปี 3:8

อ่าน: ฟีลิปปี 3:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 10-11; ลูกา 21:20-38

อดัม มินเทอร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับขยะ เขาเป็นลูกชายเจ้าของลานเก็บของเก่า และเดินทางไปทั่วโลกเพื่อวิจัยเรื่องนี้ เขาเขียนหนังสือโลกลานขยะ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะมูลค่าหลายพันล้าน ที่นักลงทุนทั่วโลกมุ่งแสวงหาวัสดุเหลือใช้ เช่น ลวดทองแดง พรมเก่าและพลาสติก และนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาทำเป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์

เมื่อเปาโลได้รู้จักพระคริสต์ ความสำเร็จและความสามารถของท่านกลับดูไร้ค่า แต่พระเยซูทรงเปลี่ยนให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ “สิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์ เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์” (ฟีลิปปี 3:7-8) เปาโลเรียนรู้กฎของศาสนายิว จึงเกรี้ยวกราดและรุนแรงกับคนที่ติดตามพระคริสต์ (กิจการ 9:1-2) หลังจากได้รับการเปลี่ยนแปลง อดีตอันกราดเกรี้ยวของท่านจึงกลับกลายเป็นความรักของพระคริสต์ที่มีต่อผู้อื่น (2 โครินธ์ 5:14-17)

ถ้ารู้สึกว่าชีวิตของคุณเป็นเพียงกองขยะ จำไว้ว่าพระเจ้าทรงทำธุรกิจแห่งการฟื้นฟูอยู่เสมอ เมื่อเรามอบชีวิตให้พระองค์ พระองค์จะทรงเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ที่เกิดผลเพื่อพระองค์และผู้อื่น

พระคริสต์ทรงสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง