ความรักวิเศษ

วันที่ 28-4-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_280416.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าตรัสว่า “เราได้รักเจ้าทั้งหลาย” – มาลาคี 1:2

อ่าน: มาลาคี 1:1-10;4 :5-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 3-5; ลูกา 20:1-26

หตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายในพันธสัญญาเดิม บันทึกไว้ในเอสราและเนหะมีย์ เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ประชากรอิสราเอลกลับจากการถูกเนรเทศ และกลับมาตั้งรกรากในเยรูซาเล็ม มีการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ และซ่อมแซมกำแพง

เหตุการณ์ต่อเนื่องมาถึงมาลาคี ผู้เผยพระวจนะท่านนี้อยู่ในยุคสมัยเดียวกับเนหะมีย์ ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการบันทึกในพันธสัญญาเดิมสิ่งแรกที่ท่านกล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลคือ“พระเจ้าตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าทั้งหลาย’” แต่พวกเขากลับตอบว่า “พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใด” (มาลาคี 1:2)

ที่น่าแปลกคือ ทั้งที่ประวัติศาสตร์ตลอดหลายร้อยปีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัตย์ซื่อและการทรงดูแลของพระเจ้า แต่พวกเขายังถามว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์อย่างไร มาลาคีเตือนประชาชนว่าพวกเขาไม่สัตย์ซื่อ (มาลาคี 1:6-8) ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ซ้ำรอยเดิมคือ พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขา แต่แล้วพวกเขาไม่เชื่อฟัง พระเจ้าจึงทรงลงโทษ

ในมาลาคี 4:5-6 ผู้เผยพระวจนะบอกเป็นนัยว่า อีกไม่นานจะถึงยุคใหม่ มีความหวังในภายภาคหน้าถึงพระเมสสิยาห์ผู้จะเสด็จมา องค์พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงสำแดงความรักของพระองค์ และจ่ายค่าไถ่แทนความผิดบาปของเราทุกคน

พระเมสสิยาห์ได้เสด็จมาแล้ว ความหวังของมาลาคีเป็นจริงในพระเยซู

ผู้ที่วางใจในพระเยซูจะมีชีวิตนิรันดร์

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง