เพื่อจะเข้าใจ

วันที่ 26-4-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_260416.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา – โรม 15:4

อ่าน: โรม 15:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 23-24; ลูกา 19:1-27

ผมชอบไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างหอศิลป์แห่งชาติในลอนดอนและหอศิลป์เทรทยาคอฟในมอสโก ผลงานศิลปะส่วนใหญ่น่าทึ่ง แต่บางชิ้นก็ทำให้ผมสับสน บางภาพเหมือนเอาสีมาสาดแบบสุ่มๆ ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่เห็น แม้ศิลปินท่านนั้นจะเป็นสุดยอดฝีมือก็ตาม

บางครั้งเราก็รู้สึกเช่นนี้กับพระวจนะของพระเจ้า เราสงสัยว่า จะมีทางเข้าใจพระวจนะได้ไหม เราควรจะเริ่มจากตรงไหน บางทีถ้อยคำของเปาโลอาจช่วยเราได้ “เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียร และความชูใจด้วยพระคัมภีร์” (โรม 15:4)

พระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์เพื่อสอนและหนุนใจเราพระองค์ยังได้ประทานพระวิญญาณเพื่อช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยพระองค์พระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณมาเพื่อ “นำ [เรา] ไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13) เปาโลยืนยันสิ่งนี้ใน 1 โครินธ์ 2:12 ว่า “เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา”

ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ เราสามารถอ่านพระคัมภีร์ด้วยความมั่นใจ โดยรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้จักพระองค์และทางของพระองค์ ผ่านทุกหน้าของพระคัมภีร์

จงอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะรู้จักผู้เขียน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.