พระวจนะอันยั่งยืน

วันที่ 23-4-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_230416.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย – มัทธิว 24:35

อ่าน: สดุดี 119:89-96

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 16-18; ลูกา 17:20-37

ในตอนต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง การทิ้งระเบิดทางอากาศได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ แต่ใจกลางเมืองก็ยังมีอาคารหลังหนึ่งที่ยังคงตั้งตระหง่านแม้จะเสียหาย คือสำนักงานใหญ่ของสมาคมพระคริสตธรรมอังกฤษและต่างชาติในโปแลนด์ บนผนังที่ไม่ถูกทำลาย มีข้อความว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35)

พระเยซูตรัสถ้อยคำนี้เพื่อหนุนใจสาวกเมื่อพวกเขาถามพระองค์ถึง “ยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” (มัทธิว 24:3) และถ้อยคำนี้ยังหนุนใจเราซึ่งอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปรียบเหมือนสนามรบ แม้จะยืนอยู่ท่ามกลางเศษซากของความฝันที่แตกสลาย เรายังสามารถไว้วางใจในพระลักษณะ พระราชอำนาจและพระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่มีวันถูกทำลายได้

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์” (สดุดี 119:89) และไม่เพียงแต่พระวจนะของพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น ผู้เขียนสดุดีจึงกล่าวต่อไปว่า “ความซื่อตรงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์” (สดุดี 119:90)

เมื่อเราต้องเผชิญกับประสบการณ์อันเลวร้าย เราเลือกได้ว่าเราจะหมดหวังหรือมีความหวัง เพราะพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราไว้ในสถานการณ์นั้นเราจึงเลือกที่จะมีความหวังได้อย่างมั่นใจ พระวจนะอันยั่งยืนของพระองค์ยืนยันถึงความรักมั่นคงของพระองค์

เราสามารถวางใจในพระวจนะที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง