สู่การเปลี่ยนแปลง

วันที่ 8-4-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_080416.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ -1 เธสะโลนิกา4:17

อ่าน: ยอห์น 11:17-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 10-12; ลูกา 9:37-62

ทั่ประเทศกาน่า ผู้คนมักติดใบประกาศการเสียชีวิตไว้ตามป้ายหรือกำแพงและมีคำพาดหัวอย่างเช่น จากไปก่อนวัยอันควร งานเลี้ยงที่ต้องเลิกรา หรือ น่าใจหาย! ใบประกาศเหล่านี้แจ้งข่าวการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักและกำหนดการพิธีศพ แต่ผมเห็นใบหนึ่งเขียนว่า สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการชี้ไปที่ชีวิตหลังความตาย

เมื่อญาติสนิทหรือเพื่อนเสียชีวิต เราก็เสียใจไม่ต่างกับมารีย์และมารธาที่สูญเสียลาซารัสน้องชาย (ยอห์น 11:17-27) เราคิดถึงผู้ที่จากไปและใจสลายจนร้องไห้ดังที่พระเยซูร้องไห้ให้กับเพื่อนที่จากไป (ยอห์น 11:35)

แต่ท่ามกลางเหตุการณ์อันแสนเศร้านี้ พระเยซูตรัสคำที่น่าชื่นใจถึงชีวิตหลังความตายไว้ว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก” (ยอห์น 11:25)

ดังนั้นตามพระคำข้อนี้ เราจึงกล่าวคำอำลาเพียงชั่วคราวแก่ผู้เชื่อที่จากไป เปาโลย้ำว่าเขาจะได้ “อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:17) การจากลาเป็นเรื่องไม่น่ายินดีก็จริง แต่เราก็มั่นใจได้ว่าคนเหล่านั้นอยู่ในพระหัตถ์อันปลอดภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า

สู่การเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าเราเพียงกำลังเปลี่ยนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่ง ถึงแม้ชีวิตบนโลกจะจบลงแล้วแต่เราจะมีชีวิตหลังความตายที่ดำรงอยู่ตลอดไปและดีกว่าเดิมกับพระเยซู “เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด” (1 เธสะโลนิกา 4:18)

เพราะพระเยซู เราจึงได้มีชีวิตนิรันดร์

Tags:

2 Responses

  1. ขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีศักดิ์ศรีอันถาวร ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ หรืออยู่ในกายที่ต้องตาย แต่วิญญาณจิตของเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ของพระองค์ การที่กายต้องตายถือเป็นกำไรของชีวิต…เราจึงขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมที่อยู่ที่มีศักดิ์ศรีอันถาวรให้แก่เรา ขอให้ทุกสิ่งทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้มีความพร้อม จนกว่าพระองค์เสด็จมารับในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเรา อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.